2018-01-03

Nu skall hela rasket rivas - åren då Uddevalla bytte ansikte

Skokompaniet till vänster. Biografen Aveny. Bergs tobak och Lunds herrekipering på Kungsgatan 12. Det är ungefär där den drabbade guldbutiken Golden House ligger idag.

Året är 1969 och Lunds herrekipering har rivningsrea. Detta var en tid där rivningarna "stod som spön i backen".

Kolla bara träfflistan här nedan där jag sökt i Tidningsarkivet på ordet rivning:

Datum          Innehåll

1962-01-19 Agnebergsgatan 2 rivs. Rivning.
1962-02-07 Wenner-Gren barndomshem, Urhagen vid Östergatan rivs. Rivning.
1962-04-10 Rivning i kvarteret Dagson.
1963-01-25 Ladugårdsbacke blir garagetomt på Boxhult. Rivning. Bild.
1963-03-26 Rivning av hus på Kilbäcksgatan, sparbankshus skall byggas där. Bild.
1963-04-27 Kuröds manbyggnad rivs. Rivning. Bild.
1963-04-30 Gammal stadsbild viker för modernare tid, Ljungs tobak. Rivning. Bild.
1963-05-30 "Bråte skämmer ""trivsam stad"". Rivningsbråte skämmer kvarteret Dagson. Bild."
1963-06-06 Rivningen av Uddevalla gamla lasarett har påbörjats. Sjukvård. Bild.
1963-09-27 Rivning på Norra Drottninggatan för Domus storbygge. Bild.
1963-12-17 Handelsbanken sanerar fastigheten vid Kungsgatan, kvarterer Bagge 4. Rivning. Bild.
1964-01-05 Viadukten vid Kopparberg skall försvinna. Järnväg. Rivning.
1964-02-22 City i Uddevalla byter ansikte. Stora byggprojekt i görningen. Rivning. Bild.
1964-06-15 Äldsta sjukhusbyggnaden i Uddevalla rivningsmogen. Byggnad.
1964-09-17 "Före detta ""Punschbryggeriet"" på Kungsgatan i Uddevalla lämnar plats åt banklokaler.
1964-10-01 Ett gammalt hus försvinner. Södertull nr 1 vid Södra vägen kommer snart att rivas.
1965-01-18 Lelångenbron vid Kopparsberg nedtagen. Järnväg. Rivning. Bild.
1965-02-11 Kyrkomålningar från Lane-Ryr funna vid rivning av Lagerbergsgatan 12. Bild.
1965-09-09 Dalabergs bebyggelse borta om tre år. Rivning. Bild.
1965-10-06 "Ny rivs det i staden igen! Det så kallade ""Amerikahuset"" Lagerbergsg. 36, byggt 1907, skall bort. Rivning. Bild."
1965-11-14 Alfred Andersson bor på gården Backen, Äsperöd. Rivning.
1965-12-11 Stenvillan på Emaus måste troligen rivas. Rivning.
1966-01-25 "Gammalt uddevallahus försvinner. Det så kallade ""Badhuset"" på Strömhagen försvinner. Rivning. Bild."
1966-02-05 Här faller Port Arthur. Det 60 år gamla tegelhuset skall rivas. Rivning. Bild.
1966-02-22 Uddevalla tändsticksfabrik skall nu rivas. Tomten skall användas till parkeringsplats. .
1966-06-08 """Valhalls"" saga all. Elevvåning i Uddevalla Läroverk rivs för ny skolpaviljong.
1966-06-24 "Nu skall hela rasket rivas…Den sista maj upphörde driften vid ""Fosfaten"" i Uddevalla. Rivning. Bild."
1966-08-11 Grandbiografen rivs för Domus nya varuhus. Rivning. Bild.
1966-09-03 Slutet för Grand-biogragen! Rivning. Bild.
1966-11-04 Rivning för ännu ett bankpalats. Hörnhuset vid Kungsgatan-Norra Drottninggatan försvinner. Bild.
1966-11-25 "Sista ""nödhjälpshuset"" vid Norra Kyrkogatan kommer att rivas. Rivning. Bild."
1967-03-22 Rivningshus fattade eld på Packhusgatan i Uddevalla. Brand.
1967-05-12 Miljöer i gamla Uddevalla förändras. Västerlånggatan. Rivning. Byggnad.
1967-09-01 Sanering vid Västerlånggatan. Husen i Hvitfeldt skall rivas. Rivning. Bild.
1968-02-09 Rivning vid Västerlånggatan inleds redan i nästa månad? Kv Hvitfeldt. Byggnad.
1968-02-09 Rivningar vid Västerlånggatan.
1968-06-26 Norrtullsgatan 4. Rivning.
1968-07-03 Rivningar längs Västerlånggatan och Bagges gränd.
1968-09-05 Lilla Torget. Rivning. Bild.
1968-09-26 Sannes Minne. Rivning?
1968-10-12 200-årig byggnad riven. Baggeby vid Västgötavägen. Rivning. Bild.
1969-01-25 Nya rivningar i Uddevalla. Asplundsgatan skall breddas. Rivningsrushen i Uddevalla fortsätter.
1969-02-26 Regementets gamla marketenteri rivs nu för att ge plats åt ny matsal. Rivning.
1969-03-06 Anrik manbyggnad rivs i Ljungskile. Gården betalades med en tunna guld. Rivning.
1969-03-17 """Blomsterkrokens hus"" vid Norra Drottninggatan står i riskzonen för rivning, skall ge plats för nya hotellbygge."
1969-03-25 Omfattande rivning vid Asplundsgatan.
1969-07-03 Bagges gränd. Rivning.
1969-09-20 Thordéns gränd försvinner. Skomakaregränd. Rivning. Gatuarbete.
1969-11-01 Rivning av byggnader där Nordströms tobaksaffär och Norlanders fiskaffär är belägna på Norra Drottninggatan.
1970-01-30 Centrala hus i Uddevalla rivs. Gamla kända affärer flyttar ut. Rivning.
1970-01-30 Kungsgatan 12 och 14 rivs. Historik. Kv Bagge. Rivning.
1970-06-04 Rivning av Strömberget 5.
1970-06-04 Lilla Nygatan 2. Rivning.
1970-06-05 Skomakaregränd 7 och 9. Rivningsproblem.
1970-06-09 Brand i rivningshus. Storgatan 5.
1970-06-12 Restaurang Bergsgården i Uddevalla skall rivas. Rivning. Bild.
1970-06-15 Rivningsproblem då Skomakaregränd 7 och 9 skall rivas. Okänd brandmur upptäckt.
1970-06-22 Gamla Norrtull i Uddevalla utplånas. Historiskt hus rivs vid omdaningen. Rivning. Bild.
1970-07-20 Norrtull Gamla nr 2 rivs. Rivning.
1970-08-12 Tio hus rivs för motorleden. Vägarbeten. Rivning. Bild.
1970-08-12 Storgatan 3, 5, 7, och 8 rivs för motorvägen. Rivning.
1970-08-12 Smörbräckevägen 4, rivs för motorvägen. Rivning.
1970-08-12 Bostongatan 2, rivning för motorvägen.
1970-08-12 Fjällvägen 10, 12, 18 och 20 rivs för motorvägen. Rivning.
1970-08-26 Carla Andersson mister sitt levebröd, affärslokalerna skall rivas. Rivning. Bild.
1971-02-04 Den vackra byggnaden Sannes Minne vid Västerlånggatan skall rivas för att ge plats åt trafiken. Rivning.
1971-02-19 Tändsticksfabriken försvinner. Tillverkning av tändstickor upphörde i november 1938. Rivning.
1971-03-05 Sannes Minne. Rivning. Historia.
1971-04-10 Uddevallahus byggt år 1808 offras för centrumsanering. Sjömanshuset som hotas av rivning. Rivning. Bild.
1971-05-05 Rädda sjömanshuset vid dagens rivningar.
1971-05-05 Vandring i minnenas Uddevalla. Rädda sjömanshuset vid dagens rivning. Kulur. Bild.
1971-05-14 Nu rivs det gamla donationshuset Sannes Minne. Maj 1921 flyttade de första pensionärerna in. Rivning.
1971-11-17 Forna landeriet Ardmore rivs. Bort går de gamla uddevallabyggnaderna. Rivning
1972-01-01 Trappgatan 16. Rivning. Historia.
1973-01-10 Fem bostadsfastigheter skall rivas av gatu-trafikskäl. Kämpeg, 31. Elsebergsg, 5, 6, 8. Smörbräckev, 11. Rivning.
1973-01-25 Två allvarligt skadade när rivningstaket av den nedlagda danspaviljongen föll. Bild.
1973-01-26 Hus måste rivas för genomfartsled genom Uddevalla. Vägarbeten. Rivningar.
1973-03-23 Rivning på Kilbäcksgatan (Gamla Hultmans). Bild.
1973-03-23 Kilbäcksgatan. Rivning av kvarteret Gylldenlöwe.
1973-09-01 Rivning av Brattås. Historia.
1973-09-01 Manbyggnader på Brattås från 1700-talet, blir ett offer för motorvägen. Berättelse. Rivning. Bild.
1973-11-01 Gamla kronohäktet och husen på N:a Järnvägsgatan rivs för genomfarten. Rivning. Bild.
1973-11-10 Det gamla länsfängelset i Uddevalla rivs. Byggdes 1863. Rivning
.  //

2 kommentarer:

  1. Nu ser man facit på allt som är borta. Tack för att du påminner oss.

    SvaraRadera
  2. Carl Casimir2018-01-04 18:00

    Intressant lista! Tänk att det varit så svårt att känna stolthet för sin historia. Med dagens begrepp kan vi säga att det minst hållbara, oftast såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt är att riva för att bygga nytt. Frågan är om vi lärt oss den läxan än?

    SvaraRadera