2018-01-14

Broslagning över Bodeleån

För närvarande pågår ett arbete med att ersätta den gamla gångbron mellan Bodelefälten och Gustafsbergsfälten.  Det är Kultur och Fritid som utför arbetet. Marken på denna sidan är kommunal och på andra sidan Gustafsbergsstiftelsens men arrenderas av kommunen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar