2018-01-01

Det skrev tidningarna om för 100 år sedan

Ett nytt år står framför oss. Då brukar det vara vanligt med tillbakablickar, t ex på 1918 då första världskriget tog slut och spanska sjukan bröt ut. 

Nedanstående är en träfflista där jag sökt i Tidningsarkivet på 1918. Tidningsarkivet är ett register som byggts upp under flera år med början på 1990-talet. Det var ett samarbete mellan Bohusläns Föreningsarkiv, Arbetsförmedlingen och tidningen Bohusläningen. Personer som var inskrivna som arbetssökande blev engagerade i projektet att skapa ett sökbart register över tidningsartiklar från vårt område. De gjorde ett förnämligt arbete.

Men det är "bara" ett register. Men det är ett nog så viktigt register där man snabbt kan hitta vad man söker efter. För att gå vidare och läsa artiklarna måste man vända sig till Bohusläns Föreningsarkiv, eller för den delen andra institutioner där mikrofilmade tidningar finns. Kungliga Bibliotekets och universitetsbibliotekens mikrofilmavdelningar.

1918 fanns det följande tidningar som gavs ut i Uddevalla:

Bohus-Posten 1910-1952
Uddevalla-Bladet 1917-1920
Bohusläningen 1878 -

Bohusläningen var den största tidningen med Bohus-Posten på andra plats. De flesta av artiklarna i nedanstående lista är således från Bohusläningen.Datum           Innehåll

1918-01-04 Eldsvåda i Lysekil i ett tvåvånings trähus. Brand.
1918-01-04 Till 1:e intendent vid hofvet har utnämnts hofintendenten Knut Radhe från Uddevalla.
1918-01-07 Julfest vid Bohusläns regemente. Nöjen.
1918-01-07 65 år fyller rektor G.I. Hörberg, Uddevalla. Familjenytt.
1918-01-07 Hvad Uddevallapolisen haft att göra. Berättelse öfver arbetet vid stadsfiskals-och poliskontoren i Uddevalla 1917. Polis.
1918-01-08 65 år fyller rektorn vid realskolan Gustaf Hörberg.
1918-01-09 Greby gravfält kommer genom landshövding von Sydows försorg att inhägnas. Kultur.
1918-01-09 Påbyggnaden av folkskolan vid Margretegärde skall påbörjas.
1918-01-10 Ur boken om Uddevalla av Wilh Jacobowsky - Kasen - Uddevalla - Tegnér och von Braun.
1918-01-11 Tistleholmen naturminnesmärke. Natur.
1918-01-12 60 år fyller kyrkoherden Paul Berg, bördig från Uddevalla.
1918-01-14 82 år fyller grosshandl. J.N. Sanne, Uddevalla. Familjenytt.
1918-01-14 Bohuslänska curlingklubben, årsmöte. Föreningar.
1918-01-14 Gustafsbergsföreningen 50 år. Jubileet firas 20 jan. Jubileum. Föreningar.
1918-01-15 Gustafsbergsföreningen firar 50 års-jubileum.
1918-01-16 Ansjovisen kan i år fira 50-års jubileum. Jubileum.
1918-01-18 Hvita Bandet i Uddevalla 10 år. En angenäm fest på 10-årsdagen. Föreningar.
1918-01-21 Gerda Stades Modeaffär är flyttad till Kungsg. Juvel. H. Linders hus intill Stadshotellet. Annons.
1918-01-21 Gustafsbergsföreningens 50-års jubileum. Nöjen.
1918-01-22 Bristen på karbid i Uddevalla är kännbar.
1918-01-22 Rådmannen och auditören vid Bohusläns regemente Adolf Bergklint död, 46 år.
1918-01-25 Den kände banbrytaren inom den bohuslänska fiskkonservindustrien Edvard Nilsson Grebbestad död, 77 år.
1918-01-31 Sågebacken sålt av lantbrukare Lindblom, Härryda. Fastighetsaffär.
1918-02-04 Eldsvådetillbud i tapetserare J.A. Karlssons verkstad vid Västerlånggatan. Brand.
1918-02-08 Arbetslösheten i Uddevalla. Arbetsmarknad.
1918-02-12 Fläskransoneringen i Uddevalla från och med 18 februari. Mat.
1918-02-13 50 år fyller medarbetaren i Bohusläningen redaktör Knut Svensson. Familjenytt.
1918-02-13 En ljungskärningsmaskin har konstruerats av fabrikör J. A. Andersson.
1918-02-15 Uddevalla trädgårdsodlareförbund 1907-17. Föreningar. Jubileum.
1918-02-15 Telegrafstationen i Uddevalla flyttar till Nya posthuset. Telefon.
1918-02-16 Murareförbundet avdelning 36. Historia.
1918-02-16 65 år fyller fru Emma Köllerström.
1918-02-16 50 år fyller redaktören vid Bohusläningen Knut Svensson.
1918-02-22 Byggnadsverksamheten i Uddevalla 1917. Byggnad.
1918-02-22 En kulturell ungdomsförening i Uddevalla bildad. Föreningar.
1918-02-26 Ny idrottsplats i Uddevalla. Idrott.
1918-02-26 Uddevalla-original ur tiden. Vedhuggaren Erik Lundin död, 76 år.
1918-03-01 Bohusläns regementes soldathem. Regemente. Bild.
1918-03-02 Civilingenjör Max Albin Dahlgren död. 63 år. Bild.
1918-03-02 Lantbrukaren J. A. Grundberg har sålt egendomen Grindhult, som skall bli försörjningshem. Fastighetsaffär.
1918-03-04 Eldsvådor i Uddevalla. En 92-årig änkefru innebränd i ett hus vid Norrtullsgatan. Brand.
1918-03-04 Ett folknöje mindre i Uddevalla. Egnahemsföreningen Folkets park lägger ned sin verksamhet. Nedläggning.
1918-03-06 Änkefru f.d. stadsbarnmorskan Maria Sofia Borg som omkom vid eldsvådan i måndags, 91 år. Familjenytt.
1918-03-15 Tillbyggnaden af folkskolan å Margretegärde är nu färdig. Skola.
1918-03-18 F. uppsyningsmannen vid Kampenhofs fabriker Nils Wessberg död, 79 år.
1918-03-22 Dödsolycka i Lane-Ryr. Hemmansägare begraven af ras. Olycka.
1918-03-22 Hotande eldsolycka i Uddevalla. Byggnad för tillverkning af tjärpapp nedbrunnen i kvarteret Ridhuset. Brand.
1918-03-22 F.d. handl. Carl Anton Zachau Vänersborg död, 80 år.
1918-03-25 Riksgäldsfullmäktige tillstyrker Uddevalla - Lelångens sjötrafik.
1918-03-30 Samfundet Myrstacken. Historia. Förening.
1918-04-02 Bron över Bäveån vid Esperöd. Fråga angående omläggning av denna bro samt av väg.
1918-04-03 Åter ett svenskt offer för u-båtskriget. Sjömannen Albert Karlsson från Uddevalla. Krig.
1918-04-04 Natten till den 10 april 1878 härjade en större eldsvåda i södra hamnen. Brand.
1918-04-04 Sunningens norra fyr har försetts med agabelysning. Farleder.
1918-04-11 Färgelanda elektrifiering. Energi.
1918-04-12 Bristen på läkemedel tilltar allt mer. Läkemedel.
1918-04-12 Telefonförbindelse till Uddevalla lotsplats. Telefon.
1918-04-16 Uddevalla tändsticksfabrik har från- och med denna vecka inskränkt driften till tre arbetsdagar. Industri.
1918-04-17 Strömhagen benämns stadens sydvästra del, som kan uppvisa flera pittoreska partier än någon annan del af staden. Miljö.
1918-04-17 Mjölkransonering i Uddevalla. Ransonering.
1918-04-20 Kapellbyggnaden Djurhult i Forshälla fjällbygd skall bli gemensam för Forshälla. Kyrka.
1918-04-20 Idrottsplatsen i Uddevalla får användas ännu ett år av stadens idrottsföreningar.
1918-04-20 Eldsvåda å Ödeborgs bruk. Trådspikfabriken och findrageriet nedbrunna. Brand.
1918-04-26 Skrädderistrejk i Uddevalla. Strejk.
1918-04-29 Gustafsberg badanstalt.
1918-04-29 Skrädderistrejken i Uddevalla afvecklad. Strejk.
1918-05-01 40 år fyller grosshandl. M.Fr. Schartzman, Uddevalla. Familjenytt.
1918-05-06 50 år fyller godsägaren Herbert Lundström på Gullmarsberg. Familjenytt.
1918-05-11 60 arbetare på Kampenhof planterar skog på Stadsfjället och Herrestadsfjället. Natur.
1918-05-11 Konstnären Wilkrist har utställning på Uddevalla museum.
1918-05-13 Skogsbrand på Stadsfjället. Brand.
1918-05-15 Milliondonation till Bohuslän. Af Grosshandl. A.F. Cavalli-Holmgren. Gåva.
1918-05-22 Kvarnen vid Strömberget elektrifieras. Energi.
1918-05-22 A. Bern öppnar ny fotografatelier i juvelerare Linders hus, Kungsgatan 3. Foto.
1918-05-23 Uddevalla museum, museiförening bildad igår.
1918-05-23 50 år fyller kapten C.W. Stjernstam.
1918-05-24 Uddevalla museiförening bildades vid årssammanträdet. Föreningar.
1918-05-25 Våra nöjen och tidsfördriv
1918-05-25 Om Sällskapet Barnhemmets vänner.
1918-05-25 Rusta upp Skeppsvikens badplats tycker folket.
1918-05-27 Max A. Dahlgren donerar 1 mill. kr. Öfver 800 000 kr till Uddevalla för barnhem och barnuppfostran. Gåva.
1918-05-27 Ny Fotografi - Atelier i Uddevalla Kungsgatan 3. Annons.
1918-05-27 S.S. Vikens utlottningsbåt. Tävling.
1918-05-29 Den gamla Västgötakyrkan, Seglorakyrkan står nu färdig att invigas på Skansen. Invigning. Kyrka. Bild.
1918-06-03 Ett 25-års jubileum. Logen af N.G.T.O. n:r 565 Frideborg. Jubileum.
1918-06-04 50 år fyller föreståndarinnan för Flickläroverket fröken Ida Frykman.
1918-06-05 Uddevalla nya idrottsplats. Marieberg den lämpligaste förläggningsplatsen härför. Idrott.
1918-06-07 Stor eldsvåda i Ljungskile. Större villabyggnad nedbrunnen. Brand.
1918-06-08 Med IFK Uddevalla på en Norgeresa. Idrott.
1918-06-17 Vargöns pappersbruk lagdt i aska. Släckningen försvårades af stormen. Brand.
1918-06-18 Valar i Gullmaren har på senare tid allt som oftast varit synliga. Fisk.
1918-06-18 Soldathemmet får pastorsexpedition. Regemente.
1918-06-19 Bohusläns nyaste barnhem på Restenäs vid Ljungskile invigt. Barnhem.
1918-06-19 Strejk har utbrutit hos trävaruaktiebolaget Fredrik Cöster & Co. Strejk.
1918-06-19 Uddevalla baptistförsamlings 25-års jubileum. Jubileum.
1918-06-19 Kulturhistoriskt museum för Bohuslän. Med särskild avdelning för hemslöjd.
1918-06-22 60 år fyller bankdirektören John Bark.
1918-06-26 Konungen och Drottningen ankomma till Uddevalla söndagen 7 juli. Kungligt.
1918-06-26 En donation på 10 000 kr har grosshandl. Anders Smith i Uddevalla öfverlämnat till stadsfullmäktige i Uddevalla. Gåva.
1918-06-26 Insändare om beslutet att bygga vaktmästarebostad på skoltomten.
1918-06-27 Grosshandlare And. Smith, gåva på 10 000 kronor till upptagningsanstalt för tuberkulösa.
1918-06-29 Ingenjör Axel Lundgren vid Munkedals AB har uppfunnit ett nytt sätt att tillverka papper.
1918-06-29 Kolonisterna på Mariebergsområdet kallas till möte för att protestera mot förslag.
1918-07-01 Bohus-Posten från egen officin. Vårt tidnings-och accidenstryckeri startadt och i full gång. Tidning. Bild.
1918-07-02 Elekrtisk ledning från Trollhättan till Lane-Ryrs socken alltför dyr, ett inköpt vatten. Energi.
1918-07-03 Grönsakstorgets makadamisering är under arbete m.m. Gatuarbete.
1918-07-04 70 år fyller direktör J.V C. Koch, Ljungskile.
1918-07-06 2 kilo smör bortgives till den som anvisa eller uthyra ett rum och kök nu genast.
1918-07-06 Förteckning över de högst taxerade innevånarna i Uddevalla.
1918-07-08 50 år fyller barnmorskan fru Olivia Pettersson. Familjenytt.
1918-07-08 Det kungliga besöket i Uddevalla. Kungligt.
1918-07-09 Jöns Andersson å tomt nr 6 i kv S:t Anna. Fastighetsaffär.
1918-07-10 Konungaparets bilfärd genom Bohuslän. Kungligt. Bild.
1918-07-10 Spanska sjukan bland skeppsgossar i Lysekil. Sjukdom.
1918-07-11 Hushållningssällskapets första kombinerade växtfärgning- och vävkurs har avslutats. Hobby.
1918-07-11 Inbrott i torp under Samneröd, hos Jakob Roll, Råhagen. Regemente. Polis.
1918-07-13 50 år fyller barnmorskan Olivia Pettersson.
1918-07-13 Tiokampstävlingar i Uddevalla imorgon. Resultatlista i tidningen 16 juli. Idrott.
1918-07-13 Uddevalla museum, antik täljstensgryta en så kallad pipmaskin med uppvärmare. Gåva.
1918-07-15 S.S. Vikens kappsegling. Tävling.
1918-07-16 Den elektriska voteringsapparat uppfunnen av konsul Alban Thorburn. Energi.
1918-07-17 Bolagsbildning för inköp av ett eller flera fartyg idkande av trålfiske.
1918-07-17 En ny flygkatastof. Denna gång i Lysekilsskärgården. Olycka.
1918-07-17 Gravkapellbyggnaden i Uddevalla, som bekant tillkommen genom donation. Kyrka.
1918-07-18 Advokat Robert Thorburn erbjöd sig tillhandahålla av honom framställt kalkstensmjöl.
1918-07-19 Grundsunds fiskehamn. Inför invigningen. Invigning.
1918-07-19 Kronprinsparets västkustbesök. Hjärtliga hyllningar i Lysekil och Uddevalla. Kungligt.
1918-07-24 Af spanska sjukan ha i Uddevalla inträffat några fall. Sjukdom.
1918-07-27 Max Albin Dahlgrens donation till Uddevalla, bouppteckningen.
1918-07-30 En sorglig drunkningsolycka inträffade i Bäfve vid Kurödsbron. Olycka.
1918-07-30 Drunkningsolycka i Bäveån, 7-årige Harry Lundström, Björbäck omkom. Död.
1918-07-31 Nytt pappersbruk vid Lilla Edet är under uppförande. All drift vid gamla pappers.
1918-07-31 Spanska sjukan. Ett 20-tal fall i Lysekil. Däribland ett dödsfall. Sjukdom.
1918-07-31 70 år fyller bryggeriägaren August Andreasson, Uddevalla. Bild. Familjenytt.
1918-07-31 70 år fyller bryggeriägaren och förre handlaren Aug. Andersson.
1918-08-03 Ny affär har öppnats intill Linders bosättningsaffär, Kungsgatan 13.
1918-08-06 Kapellebornas vädjan om elektricitet avslagen. Energi.
1918-08-09 Under onsdagens svåra åskväder slog åskan ned i statens kraftledningar mellan Trollhättan och Uddevalla. Ledningar. Väder.
1918-08-10 På båtvarvet vid foten av Lövåsberget förbereds byggandet av ett maskindrivet fartyg. Båtar.
1918-08-10 Torghandeln med grönsaker har fr.o.m. idag åter förlagts till den öppna platsen.
1918-08-13 50 år fyller fröken Rosa Thorburn.
1918-08-14 50 år fyller fröken Rosa Thorburn, Uddevalla. Familjenytt.
1918-08-16 Skolorna och spanska sjukan. Sjukdom. Skola.
1918-08-16 70 år fyller hushållningssällskapets sekr. och skattmästare Eric M. Koch. Bild. Familjenytt.
1918-08-16 50 år fyller trafikchefen vid Uddevalla - Lelångens järnväg Oscar Friberg. Familjenytt.
1918-08-17 70 år fyller sekreteraren och skattemästaren vid Hushållningssällskapet Erik M. Koch.
1918-08-17 "Uddevallafartyget ""Rana"" kan ej erhålla brännolja för hemresa från England. Båtar."
1918-08-17 Om Frideborg.
1918-08-17 50 år fyller trafikchefen vid UVHJ Oscar Friberg.
1918-08-20 Folkskolestyrelsen beslöt uppskjuta skolstarten till 9 sept, på grund av spanska sjukan.
1918-08-21 "60 år fyller kaféägaren J.E. Eriksson innehafvare af ""National"", Uddevalla. Familjenytt."
1918-08-22 50 år fyller kassören vid tändsticksfabriken Hjalmar Zachau.
1918-08-23 Dalslands kanal 50 år. Jubileum.
1918-08-23 Ljungskile får ljus. Energi.
1918-08-23 Spanska sjukan är i Uddevalla tilltagande. Sjukdom.
1918-08-23 En orkanartad storm har rasat öfver Uddevallatrakten. Väder.
1918-08-24 Industribeskrivning av Uddevalla tunnfabrik. Industri.
1918-08-26 Skogsbeståndet har åsamkats allvarlig skada i ovädret. Väder. Natur.
1918-08-26 En större eldsvåda timade i söndags i gården Bakeröd i Grinneröd. Brand.
1918-08-26 Spanska sjukan. Femte dödsoffret vid regementet. Sjukdom.
1918-08-28 Munkedals bruk utvidgas. Kraftfrågan nu definitivt ordnad. Fabrik.
1918-08-28 Villa Skanskullen till salu. Annons.
1918-08-29 Påbyggnaden på folkskolan Margretegärde är nu fullbordad.
1918-08-29 Kyrkliga soldathemmet vid regementet nalkas sin fullbordan.
1918-08-30 En västkustmålare, Edgar Zachau hemma hos sig. Konst.
1918-09-02 50 år fyller v. ordf. i drätselkammaren, dir. V. Kullgren. Familjenytt.
1918-09-04 Gamla Lödöse bringas i dagen. Delar av platsens dominikanerkloster blottade. Kultur.
1918-09-04 Musiksergeanten vid Bohusläns regemente Knut Alexander Rahm 30 år. Död.
1918-09-10 Stadens mörkaste väg gatan utmed kyrkogården och Kålgårdsberget skall få belysning. Energi.
1918-09-11 Forshälla och Hjärtums fjällbygd skall få egen kapellbyggnad.
1918-09-11 50 år fyller handl. Ludvig Hansson, Uddevalla. Familjenytt.
1918-09-11 50 år fyller handlaren Ludvig Hansson.
1918-09-12 Dalslands kanals jubileum, 50 år sedan kanalen öppnades.
1918-09-13 60 år fyller disponenten vid Kampenhofs fabriker Rob. Bley. Familjenytt.
1918-09-14 50 år fyller handlaren Ludwig Hansson.
1918-09-14 Förre bokbindaren Adolf Magnus Lidman död. Far till Sven Lidman signaturen Ellman.
1918-09-14 60 år fyller disponenten Rob. Bley.
1918-09-16 Difteriepidemien i Lysekil. Förbud mot teater- och bioföreställningar. Sjukdom.
1918-09-16 75 år fyller innehafvaren af firman Wassén & Eriksson läderhandl. Adolf Eriksson, Uddevalla. Familjenytt.
1918-09-17 75 år fyller läderhandlaren Adolf Eriksson.
1918-09-18 Spanska sjukan har i Uddevalla krävt ett första dödsoffer. Sjukdom.
1918-09-19 Egendomen Gräskärr i Bäve köps för 125 000 kr av landstinget. Fastighetsaffär.
1918-09-25 Det nya varfsbolaget i Uddevalla. Industri.
1918-09-25 Biograferna stängas på grund af spanska sjukan. Sjukdom.
1918-09-25 Landstingets blifvande skyddshem. Det för 125 000 kr inköpta Gräskärr utanför Uddevalla.
1918-09-25 Spanska sjukan. Tre döda vid regementet. Sjukdom.
1918-09-27 Spanska sjukan. Sjukdomen sprider sig äfven till landsbygden. Sjukdom.
1918-09-27 "Saknad Grundsundskutter. Antages vara minsprängd. Grundsundskuttern ""Arthur"". Båtar. Krig. Olycka."
1918-09-28 Spanska sjukan. Sju döda vid regementet. Sjukdom.
1918-10-02 Fruktansvärd järnvägsolycka i närheten af Norrköping. Ett mycket stort antal personer dödade ett 30-tal skadade. Olycka. Järnväg.
1918-10-04 Drunkningsolycka vid Gullholmen. Två bröder omkomna under hummerfiske. Olycka.
1918-10-07 Spanska sjukan. I Uddevalla: 1000 fall, däraf ett 20-tal dödsfall. Skolorna stängas. - Nytt sjukhus anordnas. Sjukdom.
1918-10-08 Antalet döda i spanska sjukan bland de värnpliktiga vid regementet uppgår nu till 25. Sjukdom.
1918-10-10 Kontoristen hos grosshandelsfirman E.G. Lange i Uddevalla, William Lidén död. 31 år.
1918-10-10 Spanska sjukan. 450 sjuka vid regementet. Sjukdom.
1918-10-11 Grafkapellet i Uddevalla vid kyrkan har nu afsynats och tagits i bruk. Kyrka.
1918-10-11 Spanska sjukan. Hittills 40 dödsfall i Uddevalla.
1918-10-11 Gustafsbergs barnhusskola internatläroverk? Skola.
1918-10-12 Provisoriska sjukhuset i Östra skolan. Sjukvård.
1918-10-14 Redaktionssekreteraren i Bohusläningen, Uddevalla Elias Holmsten död, 55 år.
1918-10-16 Spanska sjukan. Epidemien något minskad i Uddevalla. Sjukdom.
1918-10-16 Frisörerna i Uddevalla har höjt taxan, rakning 35 öre, klippning 1.25 kronor. Pengar.
1918-10-16 Spanska sjukan, epidemiens hemsökelser. Sjukdom.
1918-10-17 I Uddevalla ha avlidit under tiden 23 september-15 oktober 78 personer. Sjukdom. Död.
1918-10-17 Spanska sjukan. Sjukdom.
1918-10-19 Spanska sjukan i Uddevalla har passerat höjdpunkten och nu vara på retur.
1918-10-23 Tjänstemannen vid brödbyrån i Uddevalla Karl Bergström död.
1918-10-23 Vår kollega Bohusläningen fyllde i måndags 40 år. Tidning.
1918-10-23 Kyrkogården å Ramneröd måste utvidgas. Kyrka.
1918-10-23 Kyrkorådet beslöt att försäkra gravkapellet och inventarierna.
1918-10-23 Tjänstemannen vid brödbyrån Karl Ragnar Berg död.
1918-10-23 Disponenten för Ödeborgs bruk Ernst Wilh. Bergman död, 28 år.
1918-10-25 Spanska sjukan. Epidemien breder ut sig på Skaftölandet. Sjukdom.
1918-10-28 Kassören på Thulebolagets afdelningskontor i Uddevalla Donald Macfie död, 32 år.
1918-10-29 Lagfart söktes av AB Bohus-Posten, tomt nummer 212 E i kvarteret Kilbäcken.
1918-11-06 "Förolyckad Gullholmskutter. Kuttern ""Mary"". Olycka."
1918-11-06 Villa Skanskullen såld. Fastighetsaffär.
1918-11-08 Uddevalla sagostundsförening, årsmöte. Föreningar.
1918-11-11 Tre bohusfiskare drunknade. Grundsundsfiskarnas båt kantrade vid Skrämjaskäret. Olycka.
1918-11-13 "Kuttern ""Marys"" förolyckande. Fartyget har säkerligen gått under med man och allt. Olycka."
1918-11-13 Det elektriska ljuset i Uddevalla. Flera långvariga afbrott. Ledningar.
1918-11-16 Förre läroverksadjunkten Johan Alfons Drysén, död. 65 år.
1918-11-18 60 år fyller D:r Selma Lagerlöf. Mårbacka, Värmland.
1918-11-20 Annexbyggnaden vid länssanatoriet på Svenshögen har nu afsynats och godkänts. Sjukvård.
1918-11-20 Röda kvarn öppnas i Uddevalla. Bio.
1918-11-20 Lämplig Julklapp! Vackra välgjorda Bromidförstoringar efter nya och äldre fotografier. A. Berns Nya Fotografiatelier Kungsg. 3. Annons
1918-11-20 Centralköket i Uddevalla är färdigt efter utvidgning, kommer att leverera färdig mat.
1918-11-21 Omläggning av Norra Hamngatan, utläggning av Prinsgatan har påbörjats. Gatuarbete.
1918-11-21 Röda Kvarn öppnas åter på lördag. Biografen vid Drottninggatan har utvidgats.
1918-11-22 Röda kvarn. Lördag 23 november. Inviges med två festföreställningar. Annons. Bio.
1918-11-22 Fruktansvärd sjöolycka på Vättern. Ångaren Per Brahe med besättning och passagerare i djupet. Olycka. Båtar.
1918-11-23 Brandtillbud i gamla folkskolans på Margretegärde källarlokal där kol och ved förvaras.
1918-11-27 Stort möte anordnar föreningen Flit och Seger i Bleketkapellet. Annons. Föreningar.
1918-11-27 100 år fyller fröken Aurore Westberg, Uddevalla. Familjenytt.
1918-11-29 40 år fyller dir. W.G.Thorburn i Uddevalla. Familjenytt.
1918-12-02 Provisoriska sjukhuset i Östra skolan har nu utrymts. Sjukvård.
1918-12-02 Karl XII:s festen vid regementet. Regemente. Nöjen.
1918-12-03 Karl Xll-fästligheterna i Uddevalla. 200 årsminnet vid Bohusläns regemente.
1918-12-06 Stadens äldsta. Fröken Aurora Westberg som 28 nov. fyllde 100 år. Bild.
1918-12-11 Hvad Uddevallaborna få extra till julen. Åtskilligt smått och godt på julbordet. Högtid. Mat.
1918-12-12 Potatistäppor på Äsperöd skall upplåtas. Mat.
1918-12-16 Den nya rösträtten. Öfver 1½ miljon kvinnor få politisk och kommunal rösträtt. Politik.
1918-12-16 Eldsvåda på Munkedals pappersbruk. Brand.
1918-12-16 Bohuslänska curlingklubben, decembersammanträde. Föreningar.
1918-12-23 Spanska sjukan. Sjukdom.
1918-12-23 Grinneröds ljusfråga. Energi.
1918-12-23 Skatten i Uddevalla blir 10 kr. för 1919. Priser.
1918-12-23 Telefonfrid på julafton. Telefon.
1918-12-23 Tidningen Bohusläningen firar 40-årsjubileum.
1918-12-27 Lyses elektrifiering. Energi.  //

1 kommentar:

  1. Hej Gunnar och God Fortsättning. Tänk så mycket det hände 1918 och detta var väl de sörsta nyheterna förmodar jag. Undrar vad kommande generationer skall skriva om 2018. Kanske tur att vi inte vet det. Återigen tack för att du förmedlar allt intressant. Hälsningar Bengt ( största ) skall det ju vara.

    SvaraRadera