2018-01-28

Bohusläns museum söker ny chef

Bohusläns museums chef Hans Kindgren går i pension till sommaren och därför söker museets styrelse nu en ny chef.

Bohusläns museum är ett regionalt museum som genom att vara en mötesplats som berör och tar ställning och en tillgänglig kunskapskälla som bygger sammanhang, hjälper människor att navigera i en föränderlig tid.

Museet är en stiftelse med Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund som stiftare.

Läs mer om tjänsten på tarasso.se  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar