2017-11-13

Uddevalla och Orust kopplas ihop

Insänt av Lars Körner:

Uddevalla och Orust kommuner förbinder sina vattenledningsnät med en ledning under Fräknefjorden mellan Åh och Slussen. Arbetena påbörjades förra månaden med att man borrade sig ut under de miljömässigt känsliga ålgräsängarna i Åsebukten ut på djupt vatten där man svetsar ihop och sänker den tre decimeter grova ledningen i 500 meterslängder tillsammans med ett mera ordinärt rör för fiberkommunikation. På Brunnefjälls holme bygger man en avluftningsstation. Arbetena kommer senare att kompletteras med en vattenreservoar som skall anläggas i bergen öster om Ranneberg. Projektbeskrivning finns hos Västvatten på https://vastvatten.se/projekt/pagaendeprojekt/ahslussen.4.71312a601584c0ac17412ca5.html . //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar