2017-11-11

Historiska Gustafsbergsstipendiater

Beatrice Häggendal, Frida Sjöberg, Gustafsbergsstiftelsens ordförande Lennart Björk, Ebba Olsson och Anna Ahlsén.

Idag var det traditionsenlig stipendieutdelning på Gustafsberg. Nya stipendiater fr o m i år är:

Beatrice Häggendal, Läkarprogrammet, Göteborgs universitet
Anna Ahlsén, Juristprogrammet, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Linnéa Ahl, Matematikprogrammet, Göteborgs universitet
Frida Sjöberg, Kandidatprogrammet Global Management, Stockholms universitet
Ebba Olsson, Civilingenjörsprogrammet teknisk fysik, Chalmers tekniska högskola

Gustafsbergsstiftelsen har 15 stipendiater som varje år får ett stipendium så länge de studerar och inte har uppnått 25 års ålder. Varje år är det några som har fyllt 25 år eller är färdiga med sina studier och då blir stipendier tillgängliga för nya stipendiater. I år fanns det fem lediga stipendier. 

Och för första gången sedan stipendieutdelningarna inleddes 1976 så är samtliga kvinnliga studerande. Hela den långa tiden då den ursprungliga internatskolan bedrevs, 1776 - 1924, var det bara förbehållet pojkar.

Och det var det också 1949 - 1976 då stiftelsen bedrev ett skolhem. Då bodde man på Gustafsberg men gick i skola inne i Uddevalla. Även under den tiden var det bara pojkar som kunde komma ifråga. Jag hade själv en klasskamrat som var Gustafsbergare då jag gick i realskolan.
Linnea Ahl var förhindrad att delta vid dagens ceremoni.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar