2017-06-30

25 år sedan Bohusläns regemente lades ned

Den 30 juni 1992, idag för 25 år sedan, lades Bohusläns regemente ned efter beslut av riksdagen i december 1989. Det var en sorgesam dag för många. 60 % av officerarna flyttade till andra förband och eftersom detta bara var början till en mer eller mindre avveckling av det svenska försvaret så råkade många illa ut.

25 officerare från I 17 började på Lv 6 på Kviberg i Göteborg och bara ett par år senare flyttades regementet till Halmstad. Några officerare följde med dit men för andra blev det för långt att pendla då man hade fru och barn kvar i Uddevalla.

Inför nedläggningen fick vi alla ovanstående tavla som ett minne. Min hänger över sängen.

Att sammanhållningen på regementet var god visas inte minst på Lillejul i december varje år då ett sjuttiotal av oss brukar träffas på Officersmässen och prata minnen till julmaten. Det är fantastiskt att mässen i princip orörd finn kvar efter alla dessa år.

Så ni kamrater som inte varit med på Lillejul de senaste åren är välkomna till officersmässen den 1 december 2017!  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar