2017-04-26

Uddevalla Småindustrihotell rivs

Foto Kjell-Åke Lanestam.

Nu rivs Uddevalla Småindustrihotell vid Packhusgatan. Tack vare att Uddevalla Stadsfullmäktige beslutat att bygga huset så kunde en ny hyresgäst flytta in väldigt snabbt. Det var Max Schwab, som flytt undan Hitlers judeförföljföljelser på 1930-talet. Han flyttade in i byggnaden med sitt nybildade SKAPI (Skandinaviska Pipfabriken). Schwab kom från en familj som producerat rökpipor i generationer.
Småindustrihotellet har genom åren hyst många olika företagare så man kan utan vidare konstatera att ide'n med ett småindustrihotell blev en klok satsning av Uddevalla stad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar