2017-04-15

Flora och fauna i Bodeleåns dalgång

Inte så varmt i luften precis men vitsipporna i Bodeleåns dalgång står i en fantastisk blom just nu.

Bodeleåns dalgång ingår i Gustafsbergs naturreservat och beskrivs av Länsstyrelsen såhär:

Flora och fauna

Barrskog med framförallt gran täcker större delen av den bergbundna terrängen inom området. I öster längs infartsvägen till Uddevalla finns lägre partier, där den starkt meandrande Bodeleån skär djupt ned i lerrika sediment. Ravinsluttningarna, som tidigare var hagmark och hölls öppna genom bete, präglas numera av lundvegetation med rik markflora. Även fågellivet är intressant med arter som bl.a. forsärla och strömstare. Vattendraget har också en reproducerande öringstam.

Och just nu kan man börja att strosa i dalgången där träd som faller skall ligga kvar. Endast sådana som spärrar stigarna får sågas av och dras undan. Här kommer snart ormbunkarna i form av strutbräken att skjuta i höjden. Och fåglarna, ja de hörs hela tiden! //

3 kommentarer:

  1. Mitt favorittillhåll så här års! Härom dagen hörde och såg jag gärdsmygen, det är en högtidsstund att se denna pyttelilla fågel med fräckt uppvinklad stjärt och en rikt varierad sång. Ulf G.

    SvaraRadera
  2. Ett verkligt smultronställe!

    SvaraRadera
  3. En upplevelse att gå där! Gått där med barn. Spännande riktig trollstig för dom.

    SvaraRadera