2017-04-09

Invigningen av Roskildestenen 26 februari 1908

Onsdagen den 26 februari 1908 invigdes Roskildestenen i Hasselbacken. Det var på 250-årsdagen av freden i Roskilde, som gjorde Uddevalla till en svensk stad. Och som synes var "alla där". Skolungdomar, stadens styrande, en musikkår och en stor allmänhet infann sig för att vara med på denna högtid i ett dåligt väder med snöblandat regn.

Tidningarna skrev mycket om freden i Roskilde under dessa dagar. En sökning på Roskilde i Tidningsarkivet gav nedanstående träfflista:

1894-02-27 Flaggning egde rum å Kålgårdsberget och allmäna läroverket, det var 236 år sedan Bohuslän blef svensk provins genom freden i Roskilde.
1908-01-29 Roskildedagen: En i Stockholm bosatt bohusläning.
1908-02-12 250-årsminne av Roskildefreden. Tåget över Lilla Bält försiggick 30 januari. Bild.
1908-02-15 Roskildefredens firande i Uddevalla.
1908-02-16 Roskildefredens firande i Uddevalla: Invigning av minnessten, flaggtåg.
1908-02-22 Freden i Roskilde, program för firande av 250 årsdagen. Annons.
1908-02-22 Hvad vi vunno i Roskilde: En smula statistik.
1908-02-25 Roskildefredens firande, butikerna i Uddealla stängda mellan 13-15. Grand.
1908-02-26 Roskildefästen: Affärerna hade anordningar i blått o gult i skyltfönstren.
1908-02-26 Roskildeminnet: Debatt i andra kammaren, protester från socialdemokratiskt håll.
1908-02-27 250-årsjubileum av freden i Roskilde. Avtäckning av minnessten i Hasselbacken.
1908-08-15 Roskildestenen i Hasselbacken.
1908-12-24 Roskildedagen som Bohusläns nationaldag. Bilaga.
1908-12-24 Roskildedagen som bohuslänsk nationaldag. Grosshandl A F Cavalli-Björkman.
1909-01-07 Roskildedagen firande.
1925-02-26 """Likt & olikt"". Freden i Roskilde 26 febr 1658. ."
1947-03-12 """Roskildestenen"" får maka på sig, uteservering & lekplats ordnas i Hasselbacken.
1957-11-13 Bohuslän- och Roskildefreden. Historia. Böcker.
1958-02-08 Roskildeminnet 1908 firades över hela landet. Högtidlig stenavtäckning i Uddevalla.
1963-08-27 Skall Roskildestenen i Hasselbacken flyttas till Skansberget? Bild.
1975-09-03 """Det var en gång"". Roskildestenen avtäckes i Hasselbacken år 1908. Bild."
1988-10-22 Bohusläningar ansågs opålitliga i det nya svenska försvaret i Bohuslän efter Roskildefreden. Regemente.
1992-11-14 250-årsminnet av freden i Roskilde.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar