2017-04-22

Karl-Erik Jakobsson död

Karl-Erik Jakobsson har avlidit. Han föddes 1925-04-24 i Tossene och avled i Vänersborg 2017-04-17. Han sörjes närmast av hustrun Ulla Brita samt barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Karl-Erik blev volontär vid Bohusläns regemente 1944. Officersaspirant 1948. Studentexamen vid Försvarets Läroverk 1951. Officersaspirant vid Värmlands regemente 1951. Officersexamen 1952.

Fänrik vid Värmlands regemente 1951. Löjtnant 1954, vid JS 1962. Kapten 1963, vid Norrbottens regemente 1967, vid Bohusläns regemente 1971 placerad vid FO 34.

Major 1972. Avsked och inträde i Bohusläns regementes reserv 1985.

Tillhörig Bohusläns regementet 1944-1951, 1971-1985. RSO.

Under flertalet år var han engagerad i FBU och särskilt dess pistolskytte.

Karl-Erik var även länge aktiv i Vänersborgsavdelningen av Bohusläns regementes kamratförening och även dess ordförande.

Han var också redaktör för Kamratföreningens tidning Bohuslänningarna under många år.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar