2016-12-15

Gamla landsvägen över skalbankarna vid Bräcke

Här står fotografen på den gamla landsvägen förbi skalbankarna vid Bräcke. Den gick rakt över bankarna. Snäckskalsutvinningen hade kommit långt som synes men under landsvägen låg tusentals ton som man ville komma åt. Lösningen blev att man i början av 1930-talet genom AK-arbeten (AK = Arbetlöshetskommissionen) kunde bygga en ny väg förbi skalbankarna.
Den gamla vägen innan den grävdes av.

Skalbankarna låg på Nedre Bräcke och det stora huset är manbyggnaden på gården.

Den nya vägen som var klar 1930 är densamma som vi idag använder när vi skall åka från Bräcke vägskäl på väg 172 mot Dalsland.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar