2016-09-14

Nu finns Bohuslänningarna digitaliserade till försäljning

Har du gjort lumpen på I 17 så kan jag berätta att Kamratföreningens alla nummer från det första 1942 fram till 2015 nu har digitaliserats. Idén till digitaliseringen kom från Gunnar Höök och nu är arbetet så klart att du kan köpa hela upplagan på Bohusläns Försvarsmuseum. 2 DVD-skivor kostar 150 kr och vill du hellre ha upplagan på ett USB-minne kostar det 200 kr.
Tidningarna kom ut med 3-4 nummer per år och innehåller många minnesvärda artiklar. I detta nummer finns som synes förteckningar med befälsplaceringarna vid regementet. I en del nummer finns även förteckningar över de värnpliktiga på kompanierna.
Och här presenteras den nye regementspastorn Kurt Olsson.
Här presenteras den nye ordföranden i I 17 IF, majoren Jan Spång.
Det gick ofta ganska vilt till under muckarveckan. Här har det tydligen gått så långt att de utryckandes representanter i regementsnämnden, kompaniassistenterna, ber om ursäkt till Uddevallaborna via en insändare i Bohusläningen.
Är du medlem i Kamratföreningen så kan du alltså köpa de digitaliserade tidningarna på Bohusläns Försvarsmuseum. Är du inte medlem så är det lätt att bli det.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar