2016-09-21

Katie Borgs plats

Nu är det klart. För första gången har en plats i Uddevalla namngivits efter en kvinna. Och det är inte vilken kvinna som helst.

Så här står det i det senaste kommunfullmäktigeprotokollet:

"Carina Antonsson har inkommit med medborgarförslag om att namnge en gata eller plats efter Katie Borg. Förslaget motiveras med att för få platser och gator i Uddevalla är uppkallade efter kvinnor och att Katie Borg hade ett stort engagemang i frågor som HSO, kvinnojouren, hälso- och sjukvårdsfrågor och var Uddevallas första kvinnliga kommunalråd. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden, som behandlade ärendet 20I6-03-I 7. Kultur och Fritidsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att namnge parken utanför Folkets Hus och biografen till Katie Borgs plats. Namnberedningsgruppen har efter kultur och fritidsnämndens beslut meddelat att man tillstyrker kultur och fritidsnämndens förslag. Tillstyrkandet baseras bl.a. på stöd från Uddevalla hembygdsförening".

Och i en insändare i Bohusläningen skrev Solveig Thulin:

"Trots många hinder och personliga svårigheter förmådde Katie Borg visa empati och omtanke om sina medmänniskor. Inte minst hennes engagemang i kvinnojouren och i hälso- och sjukvårdsfrågor, vilket nämns i förslaget, är värt att uppmärksammas. Som stadens första och enda kvinnliga kommunalråd fanns hon på plats och välkomnade mig, när jag 1990 kom till Uddevalla som kulturchef/förvaltningschef och enda kvinna bland ett 20-tal (då var det så många!) förvaltningschefskolleger och bolagsdirektörer, som alla var män. Katie Borg, vars politiska ansvarsområde även innefattade kultur, delade generöst med sig till mig av sina erfarenheter och sin lokalkännedom utan att fråga efter min eventuella partitillhörighet eller min politiska inställning.

Det finns all anledning att vara mycket restriktiv med att uppkalla gator efter personer. Men om någon plats eller gata i Uddevalla ska uppkallas efter Katie Borg, så är det parken framför Biopalatset. Det är ju ”hennes plats”. Den ligger mitt emellan hennes mångåriga bostad på andra sidan av Asplundsgatan och två byggnader, biografen och Folkets hus, som kan sägas representera viktiga delar av hennes ansvarsområde som politiker.

Solveig Thulin"  //

3 kommentarer:

  1. Mycket lämpligt.
    Gunnar O.

    SvaraRadera
  2. Solklart! Uddevallas bästa plats (för tillfället). Långbänkarna är fina. De kunde ha en filmduk utomhus där de visade kortfilmer och trailers.
    Maj-Britt Jonasson

    SvaraRadera