2016-09-23

BOHUS LEN I KRIG OCH FRED - Om norsk tid i landskapet Bohuslän 1530 - 1660

När jag läste historia i skolan handlade det alltid om Sveriges historia och det var inte detsamma som Bohusläns och Uddevallas historia. Nej vår historia före 1658 är norsk och Norge stod under Dansk överhöghet. Om den tiden finns inte så mycket skrivet i alla fall inget som är särskilt lättillgängligt.

Nu har JO Rune Hasslöf gjort något åt det i sin bok om den norska tiden 1530 - 1660.

"Bohuslän är ett ur historisk synpunkt ofta bortglämt landskap. Få historiker har ägnat uppmärksamhet åt tiden före "avståelsen", som norrmännen säger, eller före "försvenskningen" som inleddes under 1660-talet. Och det är mer är 50 år sedan Bohusläns landsting lät utarbeta Bohusläns historia, som under professor Erik Lönnroths redaktion gavs ut 1963. Det är därför inte oväntat att författaren, som medverkat i och delvis lett forskningen om Indelningsverket vid Kungl Bohusläns regemente 1727-1901, också önskade undersöka och dokumentera hur livet i det norska "Bohus len" med Kungälv som residensort gestaltade sig under tiden 1530-1660.

Reformationens omvälvande budskap innebar kamp kronpretendenter emellan. Gustav Vasa ockuperade del av länet. Biskopars berättelser återger verklighet för prästfamiljer och allmoge. Krigsfolk och deras herrar, egna som främmande, brandskattade och härjade gårdar, byar och köpstäder vid upprepade tillfällen. Bohus län var ofta mitt i kriget och ett dåtida Balkan. Var bohusläningen då lojal och följsamt lydig? Under vilka sociala förhållanden levde annars adel, borgare och bönder? Vad sysslade bonden med? Vilken ordning gällde i fiskelägena? Kunde man skilja på norrman och svensk? Vilken identitet bekände man sig till? Var gränser ett hinder för handel och umgänge?
Svar på frågorna och resultatet av många års historietider och forskning, Bohus len i krig och fred, kan JO Rune Hasslöf nu överlämna till bohusläningar och andra. "Meningen med verket är, att det på en gång skall vara vetenskapligt vederhäftigt och tillgängligt för en större allmänhet".

Boken finns att köpa bl a på Bohusläns Försvarsmuseum. Där finns också hela serien med kompaniböcker som Hasslöf tillsammans med andra producerat sedan regementets nedläggning 1992. Kan varmt rekommenderas!  //                            

1 kommentar: