2014-04-26

Så blev Äsperödsbron

Den nya Äsperödsbron har varit klar en tid och så här ser den ut idag. Den gamla bron från 1920-talet är nu en renodlad gång- och cykelbana som är lagd ovanpå de gamla brofundamenten.
De båda stenplattorna med inskriptioner som fanns på den gamla bron har ställts upp på ömse sidor om bron. På den här står det:
1921-1922
BYGGDES
DENNA VÄG
OCH BRO
SÅSOM NÖD-
HJÄLPSARBETEN
AV
SÖDRA
SVERIGES
STATSARBETEN
Kung Gustav V:s emblem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar