2014-04-24

De tar över efter El-Naggar

PRESSMEDDELANDE från Folkpartiet

Måndagen den 14 april hade Folkpartiet Uddevalla nomineringsmöte för att välja efterträdare till Essam El Naggar som avgår per den siste april. Mötet hade att välja efterträdare för innevarande mandatperiod. Följande personer valdes:

- Ralph Steen: Ordinarie ledamot i KS, tillika 1:e vice ordförande och kommunalråd
- Rolf Jonsson: Ersättare i KS.

Det var en enig valberedning som presenterade de förslag som sedan valdes av mötet.    

-        Jag är glad att vi har fått till en lösning som gör att vi får kontinuitet i Kommunstyrelsen. Det är naturligt att Ralph som varit ersättare länge får kliva upp och avsluta den pågående mandatperioden samtidigt som Rolf kliver in som ersättare. Eftersom de är gruppledare och vice gruppledare är detta den bästa lösningen säger Monica Bang Lindberg, ordförande i lokalföreningen.

-        Det är skönt att vi har den här historien bakom oss nu, och kan fokusera på valet för fullt. Min förhoppning är att vi kommer stärkta ur det här, och får vara med och ta ansvar för Uddevalla även kommande mandatperiod säger Erik Bergman, 1:e vice ordförande i lokalföreningen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar