2007-09-12

Surt och grinigt i Kommunfullmäktige


Det blev en sur och grinig föreställning i kommunfullmäktige i kväll. Det var ärende 29. Konkurrensprövning av förskoleverksamheten som var debattämnet för kvällen.

Det hela inleddes dock med ett medborgarförslag från Petra Münchow: "att alla förskolor såväl kristna, kooperativa som kommunala konkurrensutsätts". Det var ju Petra som var frontfiguren i föräldraupproret mot alliansens förslag att konkurrenspröva förskoleverksamheten.

Nu blev det inte så mycket sitt eget medborgarförslag som Petra ägnade sig emot i sitt tal utan snarare passade hon på att fortsätta agitationen mot konkurrensutsättningen och hastigheten i genomförandet. För att vara helt novis i en sådan församling som kommunfullmäktige gjorde hon bra ifrån sig. Det var också hennes överklagan till Länsrätten och dess beslut som gjorde att saken alls diskuterades vid kvällens fullmäktige. Det hade inte alliansen tänkt sig från början.

Det blev ingen debatt om Petras medborgarförslag men Hans Jonasson (up) tyckte att det var synd att hon inte fick delta i kvällens debatt. I den får ju bara fullmäktigeledamöter delta i. Petra Münchow kanske vi i framtiden får se i alla fall i fullmäktige, hon gick tidigare i år med i Socialdemokraterna.
Det blev som sagt riktigt surt emellanåt. Här pucklar bildligt talat Inger Gillberg-Carlsson (s) på kommunalrådet Magnus Jacobsson (kd). (För övrigt småler jag när jag ser talarna i talarstolen. Den är ju speciellt bred så att två talare kan debattera med varandra. Det verkar ju väldigt genomtänkt och bra, men sanningen är att den snickrades ihop till en personalfest på Bohusläns museum som bardisk!)

Nina Andersson (c) var uppe i talarstolen och försvarade alliansens förslag och hänvisade till att motsvarande process i Västra Götalandsregionen hade lyckats mycket bra.

Oppositionsrådet Jan Gunnarsson (s) berättade att han samlar på citat från olika mer eller mindre kända personer. Han nämnde bl a Oscar Wilde. Nu hade han fått ett nytt citat till i sin samling, nämligen från Hans Jonasson: "Vi vill införa barnomsorg med tvång", menade Gunnarsson att Jonasson sagt. Detta förnekades av Jonasson förstås.


Till och med den ende Sverigedemokraten, Conny Emanuelsson, äntrade talarstolen. Möjligen var det första gången? Jag har i alla fall inte sett honom där tidigare. Emanuelsson höll med dem som ville ha återremiss på ärendet hann han säga i sitt korta framträdande.

Oppositionen hade ju förvarnat om att den skulle verka för en återremiss. Kommunalrådet Staffan Cronholm (m) menade att det närmast var att betrakta som ett rent okynne.

Efter en mycket lång debatt med många talare ställdes fullmäktigeledamöterna inför valet att besluta i ärendet vid dagens möte eller återremiss. Ralph Steen frågade först om det var fullmäktiges mening att avgöra frågan i dag? Svaret blev ja! Sedan frågade han om det var fullmäktiges mening att ärendet skulle återremitteras?

Det hördes ett betydligt starkare ja som svar på denna fråga. Trots det valde Ralph Steen att säga: "Jag finner att fullmäktige beslutat att avgöra frågan i dag!".

Jag tycker att det är ganska tröttsamt att fullmäktigeordföranden gör på detta sättet. Reaktionen blev givetvis omedelbart kravet på votering. Alf Gillberg agerade för övrigt likadant som fullmäktigeordförande under den förra mandatperioden.

Voteringen genomfördes och resultatet blev:

31 röstade ja (dvs att frågan skulle avgöras vid dagens sammanträde)
28 nej
1 avstod (Kjell Grönlund, su)
1 ledamot, Sverigedemokraten, hade lämnat fullmäktige före voteringen.

Flest röster för beslut i dag således. Men eftersom det i Kommunallagen står att beslut skall återremitteras om minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter vill det så var det kvällens beslut.

En fortsatt debatt lär följa.//

5 kommentarer:

 1. Alliansen är fyra partier Uddevalla styrs av fem.

  Hans J

  SvaraRadera
 2. Ursäkta Hans J! Vad skall man kalla majoriteten, G 5:an?

  SvaraRadera
 3. Angående varför Ralph Steen (fp) hörde "Avgöra ärendet idag" och inte "Återremiss".

  1. Det är inte styrkan på ja-ropen som avgör vilket förslag man "hör". Man hör vilka partier och ev enskilda företrädare som röstar på vilket sätt. Vi i presidiet visste ju därigenom att det egentligen fanns en majoritet för "avgörande idag".

  2. I detta fall var det egentligen en majoritet i fullmäktige för "avgörande idag". Det var endast på grund av en specialregel i Kommunallagen som skuyddar minoriteten som ärendet kudne återremitteras. Det var därför nödvändigt med en votering för att man skulle kunna fastställa att denne specialregel gällde.

  3. Det är dessutom kutym i alla kommuner att man som ordförande "hör" det förslag som det beredande organet har beslutat. Detta ger oppositionen möjlighet att själva välja vilken nivå av markering mot beslutet man vill ha.

  Mvh
  /Henrik Sundström (m)
  1:e vice ordf.
  Kommunfullmäktige i Uddevalla

  SvaraRadera
 4. http://henriksundstrom.blogg.se

  SvaraRadera
 5. Jo jag känner till turerna. Men det blir lite konstigt för den oinvigde TV-tittaren eller åhöraren när man hör en tydlig övervikt åt ett håll och ordföraren hör något annat.
  För övrigt tycker jag det är mycket intressant att följa fullmäktigedebatterna.
  Kul att du läser Uddevallabloggen!

  SvaraRadera