2007-09-16

Fängelset i UddevallaMaj-Britt Jonasson undrar:


"Bestämt var det ett fängelse i Uddevalla. Kanske Du redan har skrivit om det?

Javisst var det ett fängelse i Uddevalla!
Det har benämnts på lite olika sätt genom åren. Om man vill titta i fängelsets arkivhandlingar så heter det Länsfängelset i Uddevalla 1863 - 1936. Arkivet förvaras på Landsarkivet i Göteborg och närmare bestämt på dess depå på Polstjärnagatan på Hisingen. Där finns inte mindre än 22 hyllmeter från Länsfängelset i Uddevalla.

Länsfängelset i Uddevalla kom till i samband med en humanisering av fångvården i Sverige. Fram till dess hade fångrna ofta "suttit på fästning" underde mest vidriga omständigheter. Carlstens fästning i Marstrand och Varbergs fästning är väl de man i första hand tänker på.


Länsfängelset började byggas 1862 och var inflyttningsklart året därpå då alltså de första fångarna anlände. Flera av dem kom från fängelshålorna i Marstrand och man kan lätt sätta sig in i deras förtjusning över att flyttas till ett cellfängelse.


Fängelset byggdes på en tomt strax intill den blivande Herrljungabanan (1867) och det blivande Länslasarettet (1866). Och när Bohusbanan byggdes mellan åren 1903-1909 kom fängelset praktiskt taget att ligga väldigt centralt. Herrljungabanans sträckning ändrades från den ursprungliga så att fängelset kom att ligga mellan de båda järnvägarna.


Fängelset togs i bruk i oktober 1863. Dåvarande direktören hette A J Ammelin. Vaktpersonalen utgjordes av förste vaktkonstapeln E Blücker, vars hustru var vaktfru, samt fyra vaktkonstaplar: O Lindberg, H Kristensson, G Andersson och P A Bergendahl.


Tidningarna har förstås skrivit massor om fängelset verksamhet och ett axplock av det kommer sist i denna artikeln.

Ett av de mer uppmärksammade dåden i Uddevalla var "Blodsdramat på Garvaremyren", som inträffade i januari 1906. Änkan Tobiasson dödade sina barn och sattes förstås i häktet på fängelset. I mer än två år prövades detta ärende men till slut frikändes änkan och förklarades psykiskt otillräknelig.
Fångarna förvarades inlåsta i sina celler året om men i februari 1900 anvisade Riksdagen 34 000 kronor för "uppförande av nya hägnader och fånggårdar" vid Länsfängelset. På någon av bilderna
kan man ana dessa norr om själva fängelsebyggnaden. Det var helt enkelt rastgårdar
som byggdes i solfjäderform så att en fångvårdare kunde ha uppsikt över samtliga fångar som befann sig i rastgården. Den som har bott på Långholmen hotell har kanske sett de bevarade rastgårdarna där. De var exakt likadana i Uddevalla.


Bohusläningens reporter Torsten Sandberg skrev den 9 februari 1923 en artikel om "En rundvandring i Uddevalla Kronohäkte och en studie i gamla handlingar". Vi saxar ur den:

"Fängelsets främsta uppgift är att söka återupprätta de människor, som råkat hamna inom dess gråa murar. I ensamheten tränga sig ofta bättre tankat över en, ångern kommer och den dömde beslutar söka omvända sig och bli bättre. Därför är allt arbete ordnat efter bestämda principer och varje ledig stund sysselsättas fångarna med arbete. Det är endast om söndagarna som vila och tysthet fullständigt härskar. Dessa dagar bli även de längsta med timmar, som sakta krypa fram, ändlösa och enahanda.
...............
Klockan 7 om morgonen går reveljen, vilken här består av en signal i en ringklocka. Då öppnas cellerna av vaktkonstaplarna och fångarna få ta sina kläder, vilka ligga ute i korridoren. Bar och en bäddar och städar i sitt lilla "vaerelse".
Klockan 9 serveras frukost, vilken i de flesta fall består av havremjölsvälling, varjämte dagens brödportion utlämnas.
Klockan 10-11 är det promenad i de särskilt härför anordnade små promenadgårdarna.
Klockan 1 ätes middag, vars rätter växla. Ibland är det ärter och fläsk, ibland sill och potatis, ibland kött och soppa o.s.v. Portionerna äro rikligt tilltagna och i de flesta fall orkar vederbörande knappast äta upp alltsammans.
Klockan 6 serveras kvällsvard bestående av gröt och mjölk.
Och så ringes till tapto tio minuter före ½ 8, varefter fångarna få plocka av sig kläderna och lägga ut dem i korridoren. Alla måste redovisa för sin dagskostym genom att uppräkna de olika persedlarna. Kl ½ 8 skall allt vara tyst och ljuset släckes. Dörrarna låses och lugnet vilar över fängelset.
...........
Fängelset består av tre våningar. En spiraltrappa leder upp från första till andra och från andra till tredje våningen. Längs sidorna finns järnbeslagna dörrar och utanför dem löper en gång, som begränsas av ett järnstaket. När man står högst upp i tredje våningen kan man alltså se ända ned i första.
De där järnbeslagna dörrarna vilka äro försedda med en liten lucka, som man kan titta in genom, leda till cellerna. Det finnes 34 sådana i Uddevalla kronohäkte, varav fyra större avsedda till sjukceller el. dyl.
Vi stego in i ett av dessa små ljusmålade rum, inte mycket bredare än att man kan ta från den ena väggen till den andra och ungefär fem steg i längd. De få sitt ljus från ett litet gallerfönster uppe under taket. I cellen finnes en säng, som på dagen förvandlas till bord. Sängen innehåller en madrass, två lakan, två filtar och en kudde, så man kan precis inte klaga på hårt nattläger.
Vidare har man ett par små hyllor på vilka finnes bibekn och psalmboken samt några andra böcker i religiösa ämnen.
Där ligger också en sked, en tallrik, ett tvättfat och en liten lerkruka, vari skall förvaras mat, om man vill gömma undan en smula dylik från middagen, en vattenmugg, sopskyffel och borste samt i ett särskilt ventilerat skåp den för naturens behov oundgängliga klosetten. Slutligen hänger på väggen en handduk och fångarnas instruktion.
............
Cellerna eldas i kakelugnar i första och andra våningarna. Brandsläckningsanordningarna äro synnerligen välordnade. I varje cell finnes ringledning, varigenom tjänstgörande vaktkonstapeln kan alarmeras i händelse av sjukdomsfall eller dylikt."

Tyvärr har jag inte hittat några interiörbilder från fängelset. I Torsten Sandberg artikel finns det dock några men de håller kvalitetsmässigt inte för publicering.


Fängelset, eller Uddevalla kronohäkte om man så vill, lades ned 1936 och blev sedan efter ombyggnad elevhem för Centrala Verkstadsskolan i Uddevalla men det är en annan historia. Byggnaden revs i samband med byggandet av stadsmotorvägen genom Uddevalla.


Några axplock ur Bohusläningen (Tidningsarkivet):
 • 1879-01-07 Till härvarande cellfängelse hafwa under december förra året inkommit 13 fångar. Vid årets slut 16 fångar varav en kvinna.
 • 1884-03-10 Tio banditer från fängelset i Göteborg har överförts till härvarande cellfängelse.
 • 1888-11-06 Konfirmationsläsning på cellfängelset i Uddevalla.
 • 1889-12-24 På Uddevalla kronohäkte utspisas i dag julafton, gröt och mjölk samt en hvetebulle per man.
 • 1895-12-10 Soldathustru häktad misstänkt för barnamord.
 • 1899-05-16 Velocipedryttare skrämde häst med vagn utanför cellfängelset. Ekipaget välte med skador som följd för de åkande.
 • 1900-02-17 Häktad och införpassad till Uddevalla kronohäkte blev igår jernvägsarbetare Karl-Gustaf Sand Tidaholm.
 • 1900-11-27 För lösdrifveri och besvärligt bettleri har härstädes arbetaren Folke Emanuel Fuhrman häktats.
 • 1906-01-09 Familjetragedi på Garvaremyren.
 • 1908-04-11 Änkan Karolina Tobiasson frikändes för blodsdranat på Garvaremyren.
 • 1909-06-16 Om Gotthard Lindbergs rymning ur Uddevalla kronohäkte.
 • 1911-04-28 Ester Johnsson Uddevalla häktad för barnamord.
 • 1917-06-05 Gotthard Lindberg Dahlbom inforslad till Uddevalla kronohökte efter åtta år i frihet.
 • 1920-05-10 Arbetslöshet hotar på kronohäktet då bötare betalar kontant i stället för att sitta av straffet.
 • 1921-10-29 E Edvardsson, Berg, Brastad har införts till Uddevalla kronohäkte för otuktsbrott mot 8-årig flicka.
 • 1922-07-17 En 17-årig flicka dömd för barnamord inför Orust och Tjörns häradsrätt införd till kronohäktet i Uddevalla.
 • 1923-07-07 Grosshandlare Ed. Schalaug ådömd 3 månaders fängelse för konkursförbrytelse.
 • 1924-01-16 I Uddevalla kronohäkte har under 1923 varit intagna 183 personer, varav två kvinnor.
 • 1925-02-09 En rundvandring på Uddevalla kronohäkte, av Torsten Sandberg.
 • 1925-05-11 Barnamörderskan i Strömstad fick minsta möjliga straff, sex månaders fängelse. Infördes till Uddevalla kronohäkte.
 • 1926-10-04 60 år fyller fängelseföreståndaren Esaias Appelgren.
 • 1932-11-15 Advokat Robert Thorburn häktad för förskingring.
 • 1933-11-03 Appelgren går, Hellgren kommer som chef för kronohäktet i Uddevalla.
 • 1936-03-09 Fängelset i Uddevalla nedlägges fr o m 1 juli.
 • 1937-02-18 Kronohäktet blir elevhem. 18-20 elever kan inkvarteras efter ombyggnad av gamla fängelset.
 • 1973-11-13 Det gamla fängelset rivs.//

2 kommentarer:

 1. God afton Gunnar,
  Tack för en som vanligt intressant och upplysande artikel!

  SvaraRadera
 2. Bodde här 1961-62 var elev på Centrala Verkstadskolan.

  SvaraRadera