2022-03-03

Trädbeskärning på hög höjd

Just nu håller kommunens parkenhet på att beskära de 177 år gamla träden läng Bäveån. Träden var en donation 1845 från Mikael Koch, mest känd för att vara en av tre grundare till Kampenhofs Bomullsspinneri AB 1858. Syftet var förutom att försköna staden att träden också utgjorde ett väsentligt skydd mot bränder. Det är framförallt under den tiden träden bär löv.

Bortanför Hansonska bron på bilden anar vi träd som ser betydligt yngre ut. De träden skadades svårt vid branden i det näraliggande kvarteret Åberg 1860. Hundra år senare tog man ner dessa och planterade nya.  //
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar