2022-03-14

Foton från Exercisvägen

Insänt av Lars Barkman.

Hej Gunnar!
Jag har hittat lite bilder från "släktarkiven".
Bilderna är tagna av min morfar Allan Hederén och är
från familjens tid på Exercisvägen Underofficersbostad A (1935/36).
På bilden från gårdsplanen ser vi min mormor "Bojan" och
min mamma Maj. I bakgrunden bland annat Landstormsförrådet
och transformatorstationen. Observera även hästtransporterna på Västgötavägen.
Midsommarfirande på baksidan av byggnad A. Det verkar vara övervägande
flickor som "härjade" i omgivningarna.
Från början var tydligen lägenheterna utrustade med balkong.
Mvh
Lars Barkman


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar