2022-03-16

Göteborgsvägen förbi Hästepallarna stängs av helt under tre veckor

Fr o m måndag 21 mars och tre veckor framåt till den 8 april stängs Göteborgsvägen förbi Hästepallarna helt.

Så här skriver kommunen på sin hemsida:

Med start på måndag 21 mars fram till och med 8 april kommer Göteborgsvägen vid Hästepallarna att vara helt avstängd för all trafik på grund av arbete med bergsförstärkning. Endast räddningstjänsten kommer att kunna passera arbetsområdet. Avstängningen gäller på Göteborgsvägen efter infarten till Oljehamnsvägen fram till infarten till Bodeles parkering. Informationsskyltar om avstängningen finns vid Bratteröds- och Fjällvägsmotet. Omledning av trafiken sker via riksväg 44. Gående och cyklister hänvisas till Strandpromenaden. Arbetet utförs av Svevia på uppdrag av Uddevalla kommun.

Senast ett liknande arbete utfördes var 2015, Exakt på denna platsen. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar