2022-03-13

Inbjudan till avtackning av förvaltande direktören Gunnar Klasson söndagen den 10 april

Insänt av Roger Johansson

Gustafsbergsstiftelsen inbjuder till mottagning söndagen den 10 april klockan 14 – 16 i Societetshuset på Gustafsberg för att tacka stiftelsens 27:e förvaltande direktör Gunnar Klasson, som lämnar uppdraget efter dryga 14 år.

Vi uppmärksammar samtidigt 250-årsdagen av makarna Anders Knapes och Catharina Hegardts ”yttersta Testamente”, daterat i Uddevalla den 10 april 1772. I testamentet skänkte makarna efter bägges död all sin egendom i löst och fast till ett barnhus ”till fattiga Magistrats-Personers, fattiga Handlanders och fattiga Handtverkares Barns tarfveliga föda, uppehälle, undervisning och Lärdom i deras Christendomsstycken, skrifvande och räknande samt sådana vetenskaper, som för dem egentligen kunde pröfvas tjenlige…”

För vår planering önskar vi anmälan om deltagande helst före fredagen den 25 mars i mejl till info@gustafsberg.se eller per telefon 0522-152 00.

Roger Johansson
Ordförande i direktionen för Gustafsbergsstiftelsen  //  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar