2022-03-02

Skyddsrum i Uddevalla


 Frågan om skyddsrum är av naturliga skäl aktuell dessa dagar. 1940 byggdes två sådana här i Margretegärdeparken och vid Hasselbacken. Det var bara dagarna efter att det tyska planet sköts ner över Uddevalla den 10 april. 

Det här bergskyddsrummet byggdes inne i Musikberget på I 17:s kasernområde. Det är numera plomberat. 

Frågan om skyddsrum för allmänheten har varit aktuell i många år. I Tidningsarkivet söker jag på ordet skyddsrum och får denna träfflista:

Datum         Innehåll
1939-02-25 Bohuslänsk granit bäst för byggande av bombsäkra skyddsrum. Planer på export till England. Industri.
1940-01-29 Skyddsrumsplaner och hemskydd. Hälften av Uddevallas fastighetsägare ha ännu ej ordnat skyddsrumsplaner. Krig.
1940-01-29 Cirka 440 fastigheter i Uddevalla är skyldiga att ha skyddsrumsplaner. Krig.
1940-03-13 Åtta offentliga skyddsrum skola inrättas i Uddevalla. Politik.
1940-04-17 Kungörelse om skyddsrum. Regemente. Krig.
1940-04-18 Uddevalla bygger skyddsrum i Kålgårdsberget, Hasselbacken och på Margretegärde.
1941-04-26 Skyddsrum saknas fortfarande i 90 uddevallahus. Byggnad. Krig.
1942-02-09 Grebbestad får brandstation, garage och skyddsrum. Statsbidrag med 6.000 kronor en kostnad av 23.300 kronor.
1947-04-12 Hitler oförmögen fly, avled i skyddsrummet. Krig.
1999-10-28 Vart femte skyddsrum inte godkänt. Har din fastighet ett skyddsrum? Länsstyrelsen kräver efterbesiktning.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar