2021-09-29

Utrett om trädfällningen

Det var som jag misstänkte kyrkogårdsförvaltningen som sågat ned träden. Jag blev kontaktad i morse och fick en förklaring på vad som hade skett. Vi är inte riktigt överens om var fastighetsgränsen går. Jag menar att den går i kyrkogårdsmuren medan förvaltningen menar att den går några meter utanför muren.

Förvaltningen hade också varit i kontakt med Länsstyrelsen vilket man måste ha när det gäller nedtagning av träd i ett naturreservat. Misstaget man gjorde var, enligt dem själva, att man inte kontaktade Gustafsbergsstiftelsen innan man sågade ned träden.

Kyrkogårdsförvaltningen sköter underhållet av kyrkogården på uppdrag av den Christierninska stiftelsen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar