2021-09-02

Uppdatering Rimnersbadet

Insänt av Lennart Gustafsson.

Pålningsarbetet fortsätter. Området ser ut som en nåldyna och flera olika markberedningsarbeten är igång parallellt.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar