2021-09-10

Avtäckning av minnesstenen på Backamo 1913


Hej Gunnar!

Den 27/9 1913 hölls en avskedsfest på Backamo och huvudakten på
festen var avtäckandet av minnesstenen.
Stenen bröts ur "Sotenäsberget" (ett berg på den "gamla" heden på
andra sidan vägen av resterna av nuvarande lägerplats) av beväringar
som var stenhuggare från Sotenäs.

På bild 1 ser man hur stenen kommit fram till sin ungefärliga plats.
I bakgrunden ser man förrådshuset och gevärsförrådet. Mellan dessa
ser man gaveln på den östra lägerhyddan.


Bild 2 visar fyra stolta soldater med spadar i händerna och som
förmodligen var med och reste stenen.


På bild 3 (från själva festlighetsdagen) ser man hur antagligen (min gissning)
generalmajor von Platen håller tal inför alla församlade. Gamla indelta soldater
och lokalbefolkning som var inbjudna till festligheterna.


På bild 4 har täckelsen fallit och regementspastorn håller en kortare
religiös betraktelse, som följs av "stridsbön" och "hör oss Svea" framfört
av en manskör.

Alla fyra bilderna (vykorten) ingår i min samling oh är förmodligen framställda av
fotograf Albin Berns som hade en filial på Backamo.
Stenen står kvar på sin ursprungliga plats för beskådan. Den står snett mitt emot
dagens infart till lägerområdet.

Mvh

Lars Barkman(Helt omöjligt att få in bilderna i rätt ordning. Jag tror ni fattar ändå)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar