2021-09-16

Gravarna på Norra kyrkogården berättar - kyrkogårdsvandring söndag 19 september

Fyra personer i samma familj dog samtidigt 1977. Vad hände? Det och mycket annat kan du få reda på på söndag den 19 september då jag leder en vandring bland gravarna på Norra kyrkogården.

Norra kyrkogården invigdes 1809 och ansågs ligga alldeles för långt utanför staden. Den första Uddevallabon som kom att begravas här var prosten och kyrkoherden över Uddevalla stads- och landsförsamlingar Mattias Schröder. Hans grav placerades längst upp mot den norra muren och till vänster om mittgången.

Norra kyrkogården har utvidgats i två omgångar. Den första 1850 var en mindre utvidgning åt öster och den andra 1878 var en större utvidgning i nordost och i och med den kom kyrkogården att i det närmaste fördubblas. Och därmed kom Mattias Schröders grav inte längre att vara placerad mot den norra kyrkogårdsmuren.

Ungefär en meter av den muren finns faktiskt bevarad än i dag. Den står som ett stöd bakom Wilhelm von Brauns grav, det s k Monumentet.

Detta och mycket annat får du höra talas om på söndag den 19 september. Samling kl 15 innanför grindarna vid den södra ingången (bakom järnvägsspåren.

Avgift 20 kr. VÄLKOMNA!!  //

1 kommentar: