2019-10-13

Skogspromenaden - en 68-årig klassiker

1951 arrangerade Uddevalla IS och tidningen Bohusläningen den första skogspromenaden. På 50-talet gick mina föräldrar och jag varje söndag skogspromenaden och försökte lösa de tjugo tipsfrågorna. Jag minns att det ofta var samma personer som fick flest rätt. Ofta tillhörde de samma familj. Letandet av svaren på frågorna kunde ta sig rent absurda uttryck. Det fanns de som hade alla band av Nordisk Familjebok med sig i ryggsäckar och då försvann de ut i skogen utom synhåll för att slå upp det rätta svaret. Idag kan man ju googla men idag såg jag ingen som gjorde det vid frågorna.
Idag gick skogspromenaden från Landbadets parkering som var överfull, så det är många som får sin motion på detta sättet.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar