2019-10-25

Musikstämma i Skien 1956

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Här kommer några foton från våran resa till musikstämman
i Norge 1956 samt några reportage från tidningen Kuriren.
När Gustaf B Thordén fick vetskap om att vi var utan uniformer
skänkte han uniformer till skolorkestern och till Uddevalla Stadsmusikkår
som även de var utan uniformer.
De personer som står framför bussen är från vänster:
Betil Adam, Ralf Weistedt, läraren Edvin Jacobsson, Lennart Stenvärn
och Gunnar Carlsson.
Nästa foto är taget på färjan vid Moss. De två trumpetarna i mitten
är Bo Rönnqvist och Kjell Berntsson, Kjell blev musiker vid I 17.
Nästa foto kom till Oscar Rönnqvist från Norge, man kan läsa på
framsidan av fotot om man förstorar upp det.
Alla Norska orkestrar bär uniform. Nästa är reportagen från Kuriren.

Foto:privat. Reportagen sitter i ett album med gamla tidningsurklipp.
Mvh. Bill Rönnqvist


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar