2018-11-28

Villa Skanskullen

Digitaltmuseum/Bohusläns museum/Arne Andersson

Villa Skanskullen, som just nu är till salu, är byggd på en tomt som 1890 inköptes av Gustafsbergs Barnhusinrättning av dåvarande ägaren och grundaren av Uddevalla Tunnfabrik, ingenjör David Thorburn (1858-1911).

Villan är byggd av trä och ritad av arkitekt Eugen Thorburn.

Efter David Thorburns död 1911 övergick äganderätten till Tunnfabriken.

1913 såldes villan till regementsintendent Thorsten Reuterswärd. När han flyttade från staden 1918 köptes villan av systrarna Rosa och Margaret Thorburn.

Rosa var född 1868 och Margaret 1883.

I januari 1921 ödelades villan i en brand, men systrarna bestämde sig för att renovera den till ursprungligt skick.

Vid sammanträde med kyrkorådet i Uddevalla den 21 maj 1951 meddelades att systrarna Thorburn donerat dels Villa Skanskullen med tomt på ca 5000 kvm, dels en kapitalfond utgörande värdepapper till ett dagsvärde av 75 000 kr. (1,2 milj kr i dagens pris).

Fonden skulle heta ”Rosa och Margaret Thorburns gåva till kyrkliga ändamål”.

Ett par månader senare, 16 och 19 augusti, dog systrarna med tre dagars mellanrum.

Efter diskussioner blir Villa Skanskullen Bohusläns sjömanskyrka.

1983 skriver Bohusläningen att Sjömanskyrkan vill stanna kvar i Villa Skanskullen. Sjömanskyrkan flyttar emellertid till Tunnfabrikens gamla disponentvilla. Återinvigs i augusti 1984.

Jag är osäker men jag tror att Villa Skanskullen har varit i privat ägo sedan dess.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar