2018-11-27

Projektet tillfälligt bad på Landbadet stoppas. (Uppdaterad)


På torsdag skulle Gustafsbergsstiftelsen som markägare varit med på ett möte om "Gestaltning av ett tillfälligt bad m.m på Landbadet". Men så fick jag precis ett meddelande om att det mötet är inställt p.g.a. att projektet läggs ner.

Det är den nya politiska majoriteten som vill ha en annan lösning än att bygga över Landbadet. Det är i alla fall det besked jag fått från tjänstemannahåll. Och det stämmer väl med vad den blivande kommunstyrelseordföranden Christer Hasslebäck (UP) sa från talarstolen då badhusfrågan debatterades i kommunfullmäktige tidigare i höstas. - "Uddevallapartiet är för att det nya badhuset skall byggas på samma plats som den nuvarande simhallen, men något provisoriskt bad vid Landbadet vill vi inte ha".  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar