2018-11-25

Lustigkulle
Lustigkulle, eller Lustig kulle, är huset uppe på höjden. Det visste många av Uddevallabloggens läsare. Man skulle kunna tro att Lustig är ett soldatnamn men så är det inte i detta fallet. I Lindstams ortnamnsbok från 1966 finns det några anteckningar om hur namnet har använts.

Både Lustigkulle och Lustig kulle förekommer bakåt i tiden. Så tidigt som 1729 skriver Boëtius om Lustig kulle. Boëthius var stadsläkare i Göteborg och kom till Baggetofta (efter 1774 Gustafsberg)  för att undersöka hälsokällan, vilket han gjorde och hans rapport trycktes och finns faktiskt fortfarande att få tag i. En tolkning av namnet "talar i viss mån läget vid den gamla Göteborgsvägen; stället har väl då varit krog el. samlingsplats (dansplats e.d.) för ungdomen. Lustig kulle har tydligen varit ett modenamn."

Även om säkerheten i det antagandet kanske inte är så stor så vet vi i alla fall att just kullen fått det namnet.

När järnvägen kom i början av 1900-talet vet vi också att badgästerna på Gustafsberg lyckades förmå SJ att låta tåget stanna här för både på- och avstigning.
Sedan några år är tomten runt huset avstyckad och har fastighetsbeteckningen (Gustavsberg 1:32) och gatuadress Kapellevägen 102.

Jag har själv ett obehagligt minne från järnvägsövergången. Jag kan ha varit 8-9 år då mina föräldrar och jag åkte med min morbror i en Wolsley som hade väldigt låg frigång. Det blev vi varse då, trots att bilen framfördes i väldigt låg fart plötsligt tog i rälsen och det blev tvärstopp mitt på järnvägsövergången.

Min morbror skrek att vi alla skulle hoppa ur bilen. Vi gjorde så medan han försökte backa loss bilen från rälsen. Till slut lyckades det. Samtidigt började klockorna ringa och när bilen kommit på behörigt avstånd kom rälsbussen söderifrån.

Det har hänt flera incidenter här. För en del år sedan var det en buss som fastnade på övergången efter att den lämnat av skolbarn vid Emaus. Efter den incidenten blev det fordonstrafik förbjuden förbi Höjentorp.
På andra sidan järnvägen finns fortfarande den gamla banvaktsstugan kvar.
I höst har det blivit en ny och säkrare väg till Lustigkulle. Vägen går upp till huset från Göteborgsvägen vid sidan om djurbegravningsplatsen. Huruvida kommunen fortfarande äger fastigheten har jag inte haft tid att undersöka. Kanske någon som vet?  //

2 kommentarer:

  1. Hej Gunnar! Det är vi som friköpt Lustigkulle och även låtit göra vägen. Det var ett krav från kommunen med en annan och säkrare tillfart till fastigheten för att få köpa. Kinna och Per Brunius

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej! Jag har förstått det. Med vänlig hälsning, Gunnar

      Radera