2018-05-14

Uddevalla kommun startar idag med samverkansuppdrag

MÄVA (Medicinsk äldrevårdsavdelning), ambulans, jourcentral, vårdcentral, Mobila vårdteamet i Uddevalla och 1177 vårdguiden på telefon arbetar nära varandra för patienternas bästa. Sjuksköterskor i de olika verksamheterna har mötts under utbildningsdagar i april och maj och står nu redo att ge varandra uppdrag när det gynnar patienten.

I takt med att befolkningen blir allt äldre så ökar behovet av vård i hemmet. För att möta utmaningarna med en äldre, vårdkrävande befolkning, i kombination med personalbrist i vården är det ännu viktigare med samverkan. Vårt mål är att patienterna ska få vård på rätt nivå, så nära hemmet som möjligt.

"Vi jobbar alla med patienten i centrum och vi vet att när vården kan ske i hemmet är det allra bäst för patienten. De samlade sjukvårdsresurserna är till för patientens bästa och vi formaliserar den samverkan som redan finns i Uddevalla och gör det ännu lättare att ringa en kollega i annan verksamhet", säger projektledare för Samverkande sjukvård, Maria Klingberg.

Erja Kukkonen från 1177 vårdguiden på telefon kan samverkanskonceptet eftersom övriga kommuner i Fyrbodal (förutom Trollhättan och Vänersborg) ger samverkansuppdrag. Såhär förklarar hon fördelarna med att samverkansuppdrag: ”Vi får fler verktyg som vi kan lösa problemen med. Vi på 1177 kan framför allt på helger och under jourtid ta hjälp av ambulans och hemsjukvård för att hjälpa patienten i hemmet. Och det handlar förstås i första hand om äldre och sköra patienter som inte har hemsjukvård, och som har svårt att ta sig till vården."

Att samverka handlar om att erbjuda sin hjälp, och att be om hjälp med antingen bedömning eller åtgärd på sjuksköterskenivå. Det kan till exempel vara omläggning av ett sår eller en urinkateter som krånglar. Något som kan bli ett akut problem för patienten, men som kanske inte löses bäst på sjukhus.

I kommunen finns även Mobila vårdteamet i Uddevalla som en resurs. De sex vårdcentraler som står bakom teamet ser stor nytta med ett team, som precis som vårdcentralerna, arbetar dagtid under vardagar, med fokus på hembesök.

”Vi hade aldrig lyckats utan samverkan med hemsjukvården. De ställer upp för våra patienter kvällar och helger, och det gör att vi kan hjälpa patienterna att vara kvar i hemmet”, säger Helen Larsson som arbetar både som projektledare för Mobila vårdteamet och som sjuksköterska i teamet. Hon har dessutom hand om Samverkande sjukvårds utrustning för alla kommuner i Fyrbodal. Helen tillägger också att det inte handlar om att hålla alla patienter hemma, patienter som är i behov av sjukhusvård ska naturligtvis ha det. Men för patienter som har svårt att ta sig till vårdcentral eller jourcentral är hembesök ett bra alternativ.

Doris Söderman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Uddevalla ser möjligheter med samarbetet. ”Vi blir som en enhet och framför allt blir det en större trygghet för patienterna.”

Anna Paulin Hollertz, enhetschef sektion Hälso- & Sjukvård: ”Det ger spännande utmaningar och en yrkesstolthet när vi jobbar tillsammans och lär av varandra.”


Text och bild Emma Lind  //

2 kommentarer:

  1. Gott för vårdpersonal att få ge och för behövande att få vård och omsorg i hemmet.Ett obs till vård/omsorg personal: spring INTE bort från DEN UTSTRÄCKTA HANDEN...

    SvaraRadera
  2. Håller helt med föregående! Jätteviktigt.

    SvaraRadera