2018-05-17

Import av vindkraftverk till Uddevalla Hamnterminal inleds

Idag anlöpte SYMPHONY SEA Sörviksdockan med en last av 21 st vingar till vindkraftverk. Hon har börjat lossa och beräknas vara klar fredag eftermiddag.

Detta är inledningen på en lång rad fartygslaster med delar till vindkraftverk. Sammanlagt kommer 114 vingar med tillhörande torn och naceller att importeras till Uddevalla Hamnterminal. Dessa fartygslaster kommer att pågå under sex månader framåt. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar