2018-05-26

Kaj Sjösten död

Överste Kaj Sjösten har avlidit den 21 maj i Halmstad. Han var en mycket avhållen chef för Bohusläns regemente 1987 - 1990. Han kämpade hårt för att regementet inte skulle läggas ned. När riksdagen fattade beslutet om nedläggning den 14 december 1989 ville han inte vara med längre utan valde att avgå.

Kaj Sjösten föddes den 13 mars 1932 i Ängelholm. Fänrik vid Hallands regemente 1956. Löjtnant 1958. Kapten 1963. Major 1972. Överstelöjtnant 1973. Överste och chef för Infanteriets Officershögskola 1982. Chef för Bohusläns regemente 1987. Arméstaben/Arméns Ledarskapscentrum.

Jag hade förmånen att jobba nära honom på regementets stabsavdelning 1987-1990. Eftersom jag redan då var ordförande i Uddevalla Hembygdsförening vände han sig ibland till mig och dryftade "Uddevallafrågor". Jag minns särskilt när han blev uppvaktad av en företagare som ville betala bra för att kunna förfoga över vattnet i den då populära Samnerödspumpen. Den låg på regementets mark och här hämtade många Uddevallabor vattnet som var erkänt gott. När han dryftade detta med mig och fick klart för sig hur det låg till sa han: "Vattnet är för alla skattebetalare!".

Kaj Sjösten sörjes närmas av hustrun Maj-Britt samt barn med familjer. Begravningen äger rum i Söndrums kyrka den 8 juni kl 10.30.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar