2018-05-30

Mattias Dahl - nyutnämnd professor i Systemteknik

21 maj blev 49-årige och Uddevallafödde Mattias Dahl utnämnd till professor i systemteknik vid Blekinge Tekniska Högskola.

Mattias Dahl växte upp på övre Kapelle och gick grundskolan vid Sommarhemsskolans rektorsområde. Han fortsatte med studierna på tekniskt gymnasium, Östrabo.

Därefter följde en högskoleingenjörsutbildning vid Chalmers. Civilingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet. Licentiatexamen vid Lunds Tekniska Högskola som följdes av doktorsexamen vid Blekinge Tekniska Högskola där han alltså förra veckan blev utnämnd till professor.

Systemteknik är ett ämne där tillämpningarna har ett brett spektrum, från fordonsteknik, industriella processer till hälsovård och ekonomi. Systemtekniken syftar till att lyfta fram grundläggande gemensamma frågeställningar för att förstå hur en samling komponenter i ett tekniskt system kan samverka till en fungerande enhet.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar