2017-10-30

Hamnen 1903

Foto Maria Lundbäck.

En intressant bild på flera sätt. I höger bildkant ser man gaveln på den långa repslagarebanan. Och i vänster bildkant ligger Elevatorn, som användes till att sprida ut muddermassor på först norra sidan och sedan flyttades till den södra sidan.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar