2015-06-10

Uddevallabördige professor Fredrik Höök ny ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien


Uddevallabördige Fredrik Höök, professor i fysik vid Chalmers, blev som en av sju nya ledamöter, invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien vid den senaste akademisammankomsten, som hölls den 1 juni.

Fredrik Höök, född 1966 i Uddevalla, väljs in i IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden.

Höök har en grundutbildning i teknisk fysik från Chalmers 1992. Han doktorerade i fysik 1997, blev 2004 professor i nanovetenskap för biofysik i Lund och 2007 professor i fysik på Chalmers, där han idag leder avdelningen för biologisk fysik.

Hööks forskning har fokuserat på ytbiofysik och utveckling av nya ytbaserade bioanalystekniker, särskilt medicinsk diagnostik och läkemedelsutveckling.

Fredrik Höök har erhållit flertalet utmärkelser, och hans publikationer inom analytisk kemi är bland de mest citerade i världen. Höök bildade företaget Q-Sense AB, idag ett framgångsrikt företag inom bioanalys. Han är även grundare av avknoppningsföretagen LayerLab AB och Gothenburg Sensor Devices AB.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar