2015-06-08

Den mystiska inskriptionen på Gustafsberg

Jag har skrivit om denna inskriptionen tidigare men häromdagen då jag gick förbi den stod solen i ett läge så det blev skuggor inne i de inhuggna bokstäverna och då var den mer läsbar än tidigare. Jag blev uppmärksammad på den för bara ett par år sedan men vi har inte lyckats tyda vad inristningen betyder.

Nu syntes den emellertid väldigt tydligt. HGB eller HCB uppe till vänster. KFH uppe till höger.
Nere till vänster är det svårare. Kan det vara LAS eller GLAS eller KLASS? I vart fall ser man årtalet 1884 där nere till höger. Mellan 8:orna står det ett datum men jag kan inte läsa det.

Jag har försökt att hitta om det hände något särskilt det året men hittills gått bet.
Inskriptionen väcker ingen uppmärksamhet precis där den finns inom den röda ringen. Nej, alla som stannar till här tittar på minnesstenen med Anders Falck, elev på barnhuset 1890 - 1896. Anders Falck blev redaktör och var Gustafsbergsföreningens ordförande under lång tid. Han är också en av Gustafsbergsstiftelsens donatorer vilket säkert har inverkat på att han fått en minnessten rest över sig.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar