2015-06-25

Jättefartyg anländer Uddevalla i dag

Insänt av Uddevalla Hamnterminal:

Idag 25/6, vid middagstid kommer ett av de största fartygen som någonsin varit i Uddevalla för lastning att lägga till. Helt enkelt når fartyget det max som vår hamn har möjlighet att ta emot.

Fartyget M/V Navios Hope är över 220 m långt, 32 m brett och 11 m djupgående. Med dödvikt på 75397 ton är hon bland de tre största fartyg som kommit till  Uddevalla för att lasta/lossa. Dessutom är fartyget 30m högt och max höjden för de två broar som hon passerar är 32 m.

M/V Navios Hope kommer att dellasta spannmål ca 21000 ton med destination Kuwait.
Lastningen kommer att ta ca 5 dagar och engagera 3 kranar, bilar som sköter interntransporterna från spannmålssilon och magasin, sammanlagt ca 20 personer kommer att vara involverade.
Lastningen kommer att ske på Sörvik, där djupgåendet är tillräckligt för att ta emot panamax fartyg.

Uddevalla Hamnterminal har noterat en ökning av spannmålsexporten under 2015, och vi är glada att kunna ta emot fartyg av M/V Navios Hope:s klass, vilket ökar möjligheterna för Svenska spannmålsproducenter att sälja till världsmarknaden.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar