2015-05-07

Sveriges mest lästa bok - slutläst för 60 år sedan

Motboken har kanske inte dagens unga generation hört så mycket talas om? Men den var under många år upphovet till mycket debatt.

I Wikipedia läser vi om Motboken: "Brattsystemet eller motbokssystemet var ett större försök att minska alkoholkonsumtionen i Sverige. Motboken var ett häfte med plats för stämplar, där inköp av alkoholdrycker på Göteborgssystemet (föregångare till Systembolaget) skrevs upp för att kunna bevaka den köpta ransonen. Från början användes motboken bara för spritdrycker för att senare användas för både öl, vin och sprit. Motboken infördes av läkaren och politikern Ivan Bratt och användes i hela Sverige från 1917 (i vissa områden från 1914) fram till 1955. Efter rusdrycksförbudslinjens knappa förlust i folkomröstningen 1922, blev permanentandet av motbokssystemet en politisk kompromiss mellan de båda sidorna.

Antalet motböcker var den 31 december 1948 totalt 1 878 705 stycken och den genomsnittliga inköpsrätten per motbok och månad var 1,82 liter sprit.

Det var inkomst, kön, förmögenhet och samhällsposition som styrde tilldelningen. Den som var arbetslös eller saknade inkomst kom aldrig ifråga. Det gällde också gifta kvinnor och yngre människor i allmänhet. En ogift kvinna kunde få en motbok men hennes ranson var långt mindre än männens. Som kvinna och hushållerska fanns inte chans att få motbok när mannen i huset hade en".

Den här bilden är från slutet av 1920-talet utanför Systembolaget på Trädgårdsgatan 5 (där Fonus ligger idag). Dylika köer uppstod alltid när det var nytändning på motboken, dvs när en ny ranson påbörjades. Motboken var knuten till ett visst systembolag och där hade hade man registerkort över samtliga kunder. Kontrollen var förstås rigorös när man skulle ta ut på boken.

Systembolaget i Uddevalla var också unikt på så sätt att man drev en egen restaurang. Det var Rane, som allmänt kallades för "Nypan", och låg i samma hus.  //

4 kommentarer:

 1. Skulle vara intressant att få veta vad det var för verksamhet i lokalen tvärs över Kilbäcksgatan, där det senare varit bl.a. Potatishuset. Står det Hall på skylten? Är det någon som vet?
  Elisabeth

  SvaraRadera
 2. Hej,
  Överheten (av olika slag och fason) styrde över beviljandet av motbok. Att erhålla tillgång till boken berodde på personens i fråga vandel. Här ett exempel på detta:
  En hel del av personalen på regementet bodde innanför staketet på kasernområdet. Förutom de 12 fanjunkarfamiljerna bodde furirer, officersvolontärer och sergeanter i enkelrum i kasernerna. Att det inte var enkelt att ha ett privatliv under sådana omständigheter framgår av nedanstående skrivelse (två år efter motbokens införande) från regementschefen, dåvarande överste Melin.
  Till Direktören för Uddevalla Spritbolag.
  På grund av herr Direktörens skrivelse angående utdelande av motböcker till viss omnämnd personal vid regementet har jag härmed äran meddela följande: Beträffande musikfurir Brovall så har han nyligen varit straffad för fylleri och torde därför ej vara förtjänt av någon motbok. Mot de fyra övrigas uppförande finnes intet att anmärka, men då dessa icke äro underofficerare utan furirer och tre av dem bo inom kasernområdet, där all förtäring av sprit är förbjuden, avstyrkes även dessas förseende med motböcker. Beträffande Hagström så förhåller det sig så att han bor utom kasernområdet, vadan intet hinder till bifall av hans ansökan möter från min sida.
  Uddevalla den 30. Maj 1919
  Olof Melin
  Reg. chef

  Hälsningar! / Kaj Sandberg

  SvaraRadera
 3. Strax efter motbokens avskaffande gick jag, ej fyllda 18 år till bolaget med en rekvisition från arbetsgivaren med stämpel och underskrift. Sedan var det bara att bära hem det beställda. Enkelt och bra!
  Gunnar O

  SvaraRadera
 4. På Rane hölls Föreningen Hultmans Vhenners första årsmöte den 23 december 1965 i samband med avnjutande av det förnämliga julbordet.
  Då behövdes verkligen ingen motbok.
  -anonyme Bengt

  SvaraRadera