2015-05-29

Björnklor och hasselnötter - arkeologi längs E 6:an genom Bohuslän

Sommaren 2015 invigs den sista delen av motorvägen genom Bohuslän. Samtidigt den 30 maj öppnar Bohusläns museum en utställning om arkeologin längs vägen. En lång rad utgrävningar har gjorts under detta jätteprojekt, som engagerat en hel generation arkeologer. Fynden som hittats i marken har varit både överraskande, förbryllande och inte minst gett ny kunskap om Bohusläns förhistoria.

Kungsvägen genom Bohuslän …

Sverige har många vägar som kallats ”Kungsvägen”.
I Bohuslän fick sträckan mellan Bohus fästning och
Svinesund heta så. Bohuslän var en del av
det dansk-norska riket, fram till 1658.
Även om resor mellan Köpenhamn och Oslo
enklast gick sjövägen, var landvägen också viktig.

Vägen var bara en stig. Folk gick till fots, och red.
Hästar och oxar bar eller släpade varor.
Först mot slutet av 1600-talet gick det att resa
med häst och vagn.

Folk klagade bittert över den backiga vägen!
Vid Svenshögen, Grytingen och Svinesund
var backarna rent livsfarliga.

blir motorväg E6

1955 satte staten igång att bygga motorväg
från Göteborg till norska gränsen.

Det blev ett ovanligt svårt projekt.
Vägen korsar berg och djupa, leriga dalar.
Den har krävt bergsprängningar, stora brobyggen
och omfattande grundläggningar.

Bygget tog hela 60 år!
Men sommaren 2015 invigs sista sträckan,
som går genom det känsliga världsarvet i Tanum.
Även på norska sidan är motorvägen nu klar.

E6:an är en av Sveriges viktigaste vägar.
Den binder samman tre stora ekonomiska centra:
Köpenhamn - Malmö, Göteborg och Oslo
Timmerås – mesolitisk hydda

Forshälla 140 N

Det fanns gott om förkolnade hasselnötsskal
i hyddans golv, särskilt vid eldstaden.
Här är några prover.

Härden i hyddan var avlång och allt tyder på
att ena delen användes för att rosta nötter.
För att rosta blandade man hasselnötter,
sand och glödande träkol.

Några bitar harts hittades också.
Harts var den tidens klister,
som man fick genom att koka björknäver. 

Fynden bestod allra mest av avslag
från tillverkning av flintredskap.

Trots att det fanns så mycket flinta
var det oväntat få färdiga redskap.

Med tanke på boplatsens ålder
hittades ovanligt mycket slagen bergart.

Kniv av grönaktig lerskiffer.
 
Del av en slipstensplatta,
gjord av sandsten.

Malsten av bergart.

Runda, släta naturstenar
med inneboende kraft.

Några av stenarna har spår
som visar att de varit knackstenar.
De kan också ha varit bra
att krossa hasselnötsskal med.
De slätaste stenarna kan ha använts
för att mala vilda växter och färgämnen.

Stenarna verkar också ha haft
en magisk funktion. Flera hade lagts ut
på hyddans golv, troligen i samband med
att platsen skulle överges.

Offrade löpare till malstenar

Ena änden har slagits av så att bara
tre fjärdedelar av löparna återstår.
De avslagna delarna återfanns inte.

Stenarna låg i hyddans översta eldstad
och det var ingen slump att de hamnat där.
Brottytorna hade vänts åt motsatt håll.

Löparna har tagits ur bruk
genom att man slagit sönder dem.
Sådan medveten sönderslagning
är välkänd bland arkeologer.

Offrad malsten,
medvetet sönderslagen.

Offrade trindyxor

Yxorna låg i en härdgrop utanför hyddan.
Allt tyder på att de har offrats.
Just att ”offra i par” var vanligt
under förhistorisk tid.
Det här offret är ännu ett tecken på
att boplatsen har övergivits rituellt.
Liknande är känt från andra boplatser.

Utställningen invigs lördagen den 30 maj kl 11.30. Utställningen pågår till den 8 november.

Alla är hjärtligt välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar