2011-09-10

Extra livligt i hamnen - Trollhätte kanal avstängd

Just nu är det extra livligt i Uddevalla hamn. I dag mötte vi Pernille på väg mot Uddevalla. Hon lade till vid Badökajen. Mig veterligen brukar hon inte gå upp i Vänern.
Men det brukar Aspen som idag ligger vid Sörvikskajen. Kanske ligger hon i Uddevalla för att kanalen i Trollhättan är avstängd och helt tömd på vatten. Mellan den 26 augusti och 19 september pågår reparations- och underhållsarbeten där. Arbetena omfattar byte av fyra slussportar, renovering och delvis byte av slussbottnar, förstärkning av slussmurar, trösklar och luckschakt (med hjälp av sprutbetong och omfattande injekteringsarbeten) samt att tömma och rensa Bergkanalen i Trollhättan och Karls grav i Vänersborg.

Kort sagt är det fram till den 19:e möjligt att beskåda slussarna utan vatten. Passa på och åk dit, det tar många år innan nästa chans ges.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar