2011-09-11

11 september 2001

Vi minns väl alla var vi var och hur vi fick reda på terrorattackerna på World Trade Center. Jag minns det tydligt.

Den dagen hade Bohusläns museum styrelsemöte som var nog så dramatiskt. Museet stod inför kraftiga nedskärningar och vi måste varsla ett antal medarbetare om uppsägning. Som personalchef var jag förstås i hög grad delaktig i processen.

Vi hade jobbat intensivt tillsammans med de fackliga organisationerna under elva veckor för att lägga varslen där det gjorde minst ont för museets verksamhet. Tillsammans berördes dock 16 personer, varav hälften var personalen i Museikaféet där alla fick övergå till Kajkanten som tog över driften. Övriga åtta varslades om uppsägning.

Alla förstår nog att det är inte roligt att få ett sådant besked och det är sannerligen inte roligt att som arbetsgivare tvingas ge ett sådant besked.

Styrelsemötet den 11 september 2001 drog ut på tiden och först strax före kl 15 var vi klara. Genast när vi lämnade styrelserummet blev vi uppmärksammade på att något hade hänt i New Yourk. TV:n sattes på lagom till att vi fick se den det andra planets väg mot det andra tornet. Och vi trodde inte våra ögon!!

Så nog minns jag den 11 september 2001 alltid.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar