2011-09-14

Det kommunala självstyret snart 150 år - en tillbakablick

Insänt av Bert Kronlid som påminner om att det kommunals självstyret fyller 150 år 2013:

(Far och son Lange, tidiga fullmäktigeledamöter)

"Som de flesta kanske vet så sänder TV4 ett program om Sveriges Historia. Programmet visar en dramatisk bild av de svenska styret i Sverige från Gustav Vasa fram till våra dagar. Sveriges historia präglades av många krig och erövringar, stora landområden intogs och kungamakten krigade hellre än att skapa en dräglig tillvaro för de svenska medborgarna.

Men tack och lov så upphörde krigen Sverige blev stabilt och kunde ägna sig åt de inre problemen i stället.

Den 21 mars år 1862 inkom från Kungl. Maj:t nådigt en förordning om kommunalt självstyre. ( Regent, Karl XV reg.tid 1859-1872 )

Denna stadga innebar att varje stad i Sverige med mer än 3000 invånare skulle styras av en Stadsfullmäktigeinstitution (Stadsfullmäktige ). Uddevalla hade vid denna tidpunkt 4.832 medborgare bosatta inom den dåvarande stadsgränsen.

Från den 1 januari 1863 skulle således Uddevalla styras av en Stadsfullmäktigeinstution. Den 13 mars det året, hölls det första sammanträdet, antal ledamöten var till en början 25 st.

Det utsågs en ordningsman samma dag som därefter skulle kontrollera vid varje möte att inget ledamot saknades utan att ha anmält sig. Det var hårda bud med närvaron, saknades giltig anmälan så utgick det böter, vilka till en början utgjordes av fyra riksdaler riksmynt. Men dock kunde t.ex. en vistelse på sommarnöje (Gustafsberg) vara fullgott skäl för frånvaro.?

Sammanträden hölls 1863 i Rådhuset. Det ålåg då ordningsmannen att tillse att salarna var uppvärmda då det endast förekom värme vid mötena och att salarna höll 18 grader. Inköpet av en termometer vållade livlig debatt innan densamma godkändes.

Nu var Uddevalla självstyrande och både staden och fullmäktiges antal ökade.

Det svåraste beslutet var efter Kreuger-kraschen då Uddevalla Tändsticksfabrik lades ner och Uddevalla berövades sin största industri . (1930 – talet)

Men Uddevallasonen Gustaf B.Thordén hade stora planer med att starta ett skeppsvarv i staden. Detta var ett beslut som togs emot med glädje av fullmäktige, så den 14 augusti 1945 klubbades beslutet av fullmäktigestyrelsen och hur det sedan gick med varvet det vet väl alla.

Från fullmäktiges start 1863 och till jubileumsåret 1963 så har många människor kommit och gått. Deltagarna dominerades dock av Fabrikörer, Direktörer, Grosshandlare m.m med kända namn som t.ex. Thorburn, Kullgren, Zachau och förstås Ture Malmgren som satt som ordförande åren 1913-16. Fullmäktige dominerades mest av män ,men åren 1911-1914 satt en kvinna med i Fullmäktige, en Lärarinna från Frändefors, Maria Jacobson som var den första kvinnan i styrelsen.Men sedan fram mot 40 och 50-talet så kom det in fler och fler kvinnor i styrelsen.

Jag har fått en del uppslag till denna artikel från Uddevalla Stadsfullmäktiges Jubileumsbok från 1963. Kan det vara så att vi får se en ny jubileumsbok om två år då fullmäktigestyret firar 150-år Då finns det säkert mycket mer att skriva om., Den som lever får se.

Bert Kronlid Uddevalla
bert.kronlid@comhem.se"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar