2009-08-27

Industrihistorisk afton


(Arne Hermansson framför bilden av det första andelssvinslakteriet. Skansberget i bakgrunden)

Ikväll var det industrihistorisk afton på Bohusläns museum. Det var den nybildade Uddevalla varvs- och industrihistoriska förening som arrangerade.

Det var utannonserat att Stefan Mattsson, VD på Mattsonföretagen, och Arne Hermansson från Scan Väst skulle berätta om sina respektive industrier.

Stefan Mattsson hade fått förhinder vilket var en evig tur. Jag menar att jag hade gärna lyssnat på honom, men det hade ju inneburit att Arne Hermanssons tid hade blivit ännu kortare. Den var alldeles för kort som den var.


Det var för att lyssna på honom som bl a flera lantbrukare hade rest långväga ifrån. Nu kändes det väldigt stressigt för att arrangörerna hade mer på programmet och det var synd.
Arne hann i alla fall med att berätta en hel del av egna minnen blandat med lite siffror om slakteriverksamhetens utveckling i Uddevalla. Det första större andelssvinslakteriet låg nere i hamnområdet och byggdes 1913. Det var Tjörnbon Johan Nilsson som var initiativtagare.

Härifrån rymde de slaktfärdiga djuren ibland, som den gången då några grisar rymde bort till Sannes kolupplag och följaktligen blev alldeles svarta av vistelsen där.

Här kunde man slakta 80 grisar om dagen och man hade en saltbassäng där man efter slakten placerade griskropparna. 1000 grisar fick plats i den bassängen.

Snart hade man behov av ett större slakteri och hittade en tomt för detta vid Aspekullen på andra sidan av Skansberget. 1 februari 1938 kunde den fabriken starta sin verksamhet. Innan dess hade man startat livdjursauktioner som länge var ett markant inslag i Uddevalla.

Arne berättade att Uddevalla var "hästens Mecka". Rekordet vid en auktion var att det såldes 160 hästar. Numera är livdjursauktionerna förbjudna, vilket skedde i samband med ett utbrott av mul- och klövsjukan. Arne var själv under många år auktionsförrättare.

1983 blev ett svårt år för Scan Väst och Arne Hermansson. Den 9 juni skrev Bohusläningen att Scan Väst läggs ned och 200 jobb försvinner. Arne jobbade då som ombudsman och försökte hålla sig neutral mellan slakteriarbetarna och lantbrukarna. Han fick under den tiden flera hotelser bl a i form av brev, som han fortfarande har kvar.

I sammanhanget hade ett minne etsat sig fast hos honom. Slaktdjuren skulle transporteras den långa vägen till slakteriet i Varberg och en upprörd dam i Strömstad hade höjt sin stämma och sagt; "De som har hittat på detta skulle alla tvingas att ställa sig på flaket till en grisbil och åka på det sättet till Varberg, för det var vad djuren fick stå ut med!"

En trevlig kväll var det, om än lite kort. Arne hade haft mycket mer att berätta.

Om slakteriverksamheten i Uddevalla har jag sökt i Tidningsarkivet och fått många träff:

1892-12-24 Till svensk medborgare är föreståndaren för Uddevalla svinslakteri William Henry Bune som aflagt tro och huldhetsed inför konungen. Invandrare.
1912-07-18 Slakteri- och charkuteriarbetarstrejk i Uddevalla. Mat. Näringsliv.
1913-04-29 Andelssvinslakteriet i Uddevalla är nu påbörjat. Djur. Jordbruk.
1913-08-13 Svinslakteriet i Uddevalla är nu under tak. Djur. Jordbruk.
1913-10-08 Andelssvinslakteriet i Uddevalla vår nyaste Industriella anläggning. Djur. Jordbruk.
1913-12-03 Bild på andelssvinslakteriet i Uddevalla. Djur. Jordbruk.
1916-07-01 Andelssvinslakteriet är tillbyggt för 130.000 kr.
1916-12-20 Andelssvinslakteriet, tillbyggnad fullbordad. Industri.
1917-04-19 Andelssvinslakteriet i Uddevalla till entreprenör för utförande av disponentbostaden.
1922-11-30 K. A. Ryberg Slakteri- och Charkuteriaffär etabl 1895. Affär. Annons.
1922-12-07 K. A. Ryberg Slakteri o Charkuteri. Annons.
1923-06-16 Vid vattenborrning å Andelssvinslakteriets tomt fann man ett vattenförande snäcklager vid 33 meters djup.
1923-12-01 Andelssvinslakteriföreningen i Uddevalla har 10-årsjubileum. Djur. Jordbruk.
1923-12-03 Västra Sveriges Andelssvinslakteriförening 10 år. Jubileumsfest å Gästgivaregården i Uddevalla.
1925-09-15 Vår största privata charkuterianläggning. Ett besök i Eugen Mossbergs slakteri.
1925-09-15 Vår stads största privata charkuterianläggning Eugen Mossbergs slakteri. Byggnad.
1925-10-20 Uddevalla stad stämmer andelsslakteriet. En tomtbrist som leder till rättegång.
1926-01-14 DK föreslår stadsfullmäktige att till svinslakteriet för 25.000 kr försälja.
1928-05-09 Rivning av Andelsslakteriets gamla skorsten. Bild.
1928-06-30 Andelsslakteriet har butiker i Saluhallen och Kungsgatan 38. Annons.
1928-12-03 15 år sedan Andelsslakteriet i Uddevalla började sin verksamhet.
1932-01-15 Andelsslakteriet i Uddevalla. Ett välorganiserat lantmannaföretag. Bild.
1933-12-21 Svinslakteriföreningen beslutade i går, övergå till slakteriföreningen. Förening.
1935-06-28 Nytt andelsslakteri. Slakteriföreningens styrelse skall söka skaffa tomt. Mat.
1935-12-14 Nytt stort slakteri bygges i Uddevalla. Tomtplatser blir vid Aspekullen. Byggnad.
1935-12-18 Dagens debattämne det nya slakteriet. Byggnad. Bild.
1935-12-19 Det blev uppskov med byggandet av storslakteriet. Byggnad.
1936-01-20 Medicinalstyrelsen har utdömt Andelsslakteriet i Uddevalla. Näringsliv.
1936-03-31 V.S.S. har beslutat att bygga ett centralslakteri i Uddevalla för 561,600. Fastighet.
1936-03-31 Det blir nytt slakterihus i Uddevalla.
1936-04-29 Stadsfullmäktige: Uppgörelse med andelsslakteriet och stadsplanen.
1936-05-20 Nu är slakteriets tomt uppmätt.
1936-05-20 Slakteribygget i Uddevalla. Nu har man mätt upp tomten och stakat ut byggnadens läge. Byggnad.
1936-05-27 Ett reningsverk för kloakvattnet kostar 300,000. Det skallbyggas ute vid slakteriet i norra hamnområdet. Ledningar.
1936-08-26 Snart klart för slakteribygget, 1.000 kbm sten skall tagas ur Skansberget.
1936-09-14 Storslakteriet påbörjas. Byggnad. Bild.
1936-09-15 Slakteriets huvudbyggnad påbörjas antagligen i höst. Blir 90 m långt. Byggnad.
1936-10-17 Där slakteriet skall byggas i Uddevalla. Byggnad. Bild.
1936-11-02 Svinslakteriet som numera även slaktar storboskap.
1937-01-09 Grunden för nya slakteriet. Byggnad. Bild.
1937-02-20 Nya slakteriet stiger i höjden. Byggnad. Bild.
1937-03-18 Nya slakteriet reser sig i höjden, 55 man i arbete. Byggnad. Bild.
1937-06-18 Det nya slakteriet färdigt omkring 1 oktober. Djur. Jordbruk.
1937-07-09 Slakteribygget klart i oktober. Byggnad. Bild.
1937-07-23 Storslakteriet i Uddevalla klart före årets slut. Byggnad.
1937-09-30 175, 000 man berörda av de nu gjorda avtalsuppsägningarna. I Uddevalla beröres slakteriet, byggeriet, oljeslageriet och tändsticksfabriken. Arbetsmarknad.
1937-10-05 Det nya storslakteriet i Uddevalla inför sin fullbordan. Industri. Bild.
1938-01-21 Storslakteriet sätter igång kring 1 februari. Djur. Industri.
1938-02-10 Andelsslakteriet.
1938-02-11 Andelsslakteriet.
1938-02-11 100 grisar i timman kan nya slakteriet slakta vid full kapacitet. Djur. Industri.
1938-02-11 Funkis! Utropade arkitekten om det nya slakteriet i Uddevalla. Byggnad. Bild.
1938-02-15 Kaffe, tal och leve första dagen i nya VSS - slakteriet. Byggnad. Bild.
1938-03-24 Badöberget spränges bort - blir delvis fyllnad omkring Andelsslakteriet.
1938-06-16 Många ärenden vid VSS årsstämma. Kontrollslakteri i Brålanda? Föreningar.
1939-02-14 Guldringen som hittades i en komage på slakteriet i Uddevalla har funnit sin rätte ägare. Djur.
1941-06-10 Slakteriföreningens nybygge, bild o text.
1941-11-19 Slakteritillstånd har av livsmedelskommissionen beviljats Eugen Mossbergs AB Uddevalla.
1942-02-05 Nya auktionshallen vid slakteriet för första gången i bruk. Jordbruk. Djur.
1942-08-20 50 år fyller kamreraren vid Västra Sveriges Slakterier Karl Tage Nilsson bördig från Göteborg.
1944-06-15 Modernt charkuteri anlägges vid slakteriet i Uddevalla. Stora utvidgningsarbete för 1,1 milj. kronor. Industri.
1944-08-05 Sälj smågrisar genom den egna organisationen manar Slakteriföreningen. Nya stallar i Uddevalla
1944-11-28 Gamla slakteriet skattar åt förgängelsen. Murarna skola sprängas vid nyår. Rivning. Bild.
1944-11-28 Gamla slakteriet på Badö under rivning.
1945-10-04 Lagfart. Västra Sveriges Slakteriförening å tomt i Kålgården köpt av Eugen Mossberg.
1945-10-18 Premiär för hästauktion som ordnades vid slakteriet i Uddevalla. Djur.
1946-02-23 Lagmansgatan 3 där Washington Olsson förr hade sitt slakteri. Bild.
1946-07-25 Gamla slakteritomten vid Skansberget upplåtes till ny fabrik, Uddevalla Nickel.
1946-09-20 75 år fyller förre slaktmästaren Senius Jensen, till Uddevalla 1913 vid gamla slakteriföreningen.
1946-11-28 VSS är störst av landets slakteriföreningar. Mat.
1947-05-09 Brand vid slakteriet i isolationsplattor till det pågående tillbyggnaden.
1947-11-28 Slakteriets charkuterifabrik får en kapacitet på 50 000 kg i veckan. Bild.
1956-12-11 Rekordartad tillförsel av julgrisar VSS slakteri i Uddevalla. Mat. Bild.
1962-07-14 Ny VSS-affär på Strömstadsvägen i anslutning till slakteriet. Bild.
1968-11-28 Smörgåsmat måste förpackas i jämn kyla. Datummärks direkt i VSS slakteri. Livsmedel.
1968-12-14 VSS nedlägger tre slakterier. Modeniserar Uddevallafabrik. Nedläggning.
1971-02-06 I mars planerar VSS att starta om- och tillbyggnad av slakterianläggningen i Uddevalla. Industri.
1971-04-19 Fel att lägga nytt slakteri i Uddevalla. De bästa smågrisarna föds upp i Bohuslän-Dalsland. Djur.
1971-10-29 VSS-slakteriet i Uddevalla rustas upp för 5 miljoner. Arbetsmarknad.
1972-06-10 Länsvetrenären kritisk.Uddevalla slakteri hårt nedslitet, massor av livsmedel beslagtogs. Miljö.
1974-04-24 Slakteriet. Historik av Gustaf E. Karlsson.
1974-04-24 Västra Sveriges slakteriförening har givit ut en bok med anledning av att företaget fortlevat i 60 år. Böcker.
1974-11-14 Foderbrist i Bohuslän. 2 000 kor nu i slaktkö vid Scan Västs slakteri i Uddevalla. Djur. Bild.
1974-11-23 Två trikin-fall upptäckta vid Scan Västs slakteri i Uddevalla. Ingela Engelbrektsson granskar köttet i mikroskop som förstorar 60 gånger. Djur. Bild.
1976-11-15 Christian Jenssen, minns slakteriet. Historia.
1976-11-15 Dansken Christian Jensens familj kom från Sibirien till Uddevalla 1913, för att starta det nya slakteriet.
1976-12-07 Sju personer på Scan Väst har fått en utmärkelse för lång och trogen tjänst. Slakteri. Bild.
1978-02-06 Facket önskar bättre arbetsmiljö på Scan Väst. Slakteri.
1982-09-16 Mossbergska slakteribyggnaden vid Lotsarnas kålhage. Industri.
1983-02-24 Total nedläggning hotar Scan Väst. Slakteri.
1983-02-24 Nedläggningshot över Scan Väst total nedläggning. Slakteri.
1983-02-25 Facket ryter till vansinnigt förslag att lägga ner Scan Väst i Uddevalla. Slakteri.
1983-03-03 Scanledningen från Skara på blixtvisit i Uddevalla. Slakteri.
1983-03-04 Fighten går vidare inom scan väst. Slakteri.
1983-06-09 Domen över Scan Väst slakteri i Uddevalla har fallit 200 jobb försvinner. Slakteri.
1983-06-09 Ett halvt slakteri blir kvar i Uddevalla, 155 av 360 arbetstillfällen. Djur. Industri.
1983-08-19 Scan Väst gick segrande ur kraftmätningen. Slakteri.
1987-06-19 Scan Väst utreder framtiden. Oron stiger på slakteriet. Industri.
1987-08-07 Facket vill skära ner på flera håll inom Scan Väst. Slakteri.
1987-08-07 Bitter personal i strejk på Scan Väst: Vi går ju med vinst. Slakteri.
1987-08-15 Facket på Scan Väst: Bittert, nu är det kört. Slakteri.
1987-08-25 MBL-förhandlingar på Scan Väst i Uddevalla skall klaras av på en månad. Slakteri
1987-09-03 Scan Väst medlemmar måste få mera tid på sig. Slakteri.
1987-09-03 Krav från Scan Västs medlemmar, skjut på beslutet att lägga ner fabriken i Uddevalla. Slakteri.
1987-09-04 Scan Västs medlemmar får extrabonus. Slakteri.
1987-09-29 Scan-ledningen orubblig, Scan Väst fabriken i Uddevalla läggs ner. Slakteri. Nedläggning.
1987-10-06 135 jobb bort vid Scan Västs fabrik i Uddevalla. Slakteri. Arbetsmarknad.
1987-11-02 Varvsmodell för Scan Väst i Uddevalla. Slakteri.
1987-12-09 Nu avvecklar Scan Väst i Uddevalla. Slakten nedlagd redan före jul. Slakteri. Nedläggning.
1988-02-11 Arbetare från Scan Väst i uddevalla flyttar inte ens för 30 000 kronor. Slakteri.
1988-02-18 Redan tomt och öde hos Scan Väst i Uddevalla. Slakteri.
1989-05-31 Kvinnorna drabbades värst när Scan Väst slakteri i Uddevalla lades ner. Nedläggning.
1989-12-07 Blir Scan Väst-området ett kulturcentrum med bl.a. nya länsteatern. Slakteri. Bild.
1991-03-04 Efter 53 år på samma plats flyttar Scan Väst till Kuröd. Slakteri.
1994-03-18 Scan Västs livdjursauktioner vid gamla slakteriet vid Skansberget upphör. Nedläggning.
1997-04-18 Om det gamla slakteriet i Uddevalla. Hamnen. Sune Sundberg.
2000-10-25 Tillbakablick på en svunnen epok. Lasse Edwardz bilder från Scan Västs slakteri efter nedläggningen 1987. Fabrik.
2001-07-26 "Det goda rummet" utställning som växer dag för dag vid Slakteriet i Uddevalla. Konst.
2001-07-28 Så skrev B-n 1951-07-28; Västsveriges modernaste äggpackeri och fjäderfässlakteri invigs på fredag i Uddevalla.
2001-12-21 Nytt slakteri till Uddevalla. Scan Västs gamla slakteri på Kuröd återuppstår. Arbetsmarknad.
2003-02-25 Bild på snickare, murare och hantlangare som var med och byggde Västra Sveriges Slakteriförening. Byggnad.
2003-04-11 Nytt slakteri som planeras på Kuröds industriområde kan ge 15 jobb. Arbetsmarknad. Bild.
2004-02-10 Hoppas på hall för friidrott. Gamla slakterilokalerna får nytt liv. Byggnad. Idrott. Bild. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar