2009-08-17

Frideborg


Svaret på bildgåtan var mycket riktigt FrideborgKungsgatan. En sökning i Tidningsarkivet Frideborg ger 148 träff:
1899-01-07 Bazarliv, logen Frideborg. Förening.
1899-12-23 Godtemplarlogerna Frideborg och Uddevalla ha inköpt fotbeklädnad å fattige barn, att utdelas till julen. Social.
1901-06-29 Frideborgs nya ordenshus vid Kungsgatan står färdigt. Förening.
1902-04-10 Kinematografvisning på Frideborg. Biograf.
1902-06-16 Om Frideborgs byggnadsaktiebolags bildande den 1 augusti 1900.
1903-09-19 Förevisning af lefvande bilder på "Frideborgs" stora sal. Bio.
1904-09-17 Kinematografföreställningen å "Frideborg" förevisas bilder från rysk-japanska kriget. Bio.
1908-05-05 Logen Frideborg 15-årsfest. Jubileum.
1910-05-04 Frideborgs kafé i Uddevalla kommer till hösten att öppna efter renovering.
1911-01-13 Stora biografen i Frideborg. Annons.
1914-12-24 Idrottsbazaren på Frideborg välbesökt.
1918-08-17 Om Frideborg.
1920-02-07 Biograferna Röda Kvarn, Viktoria, Frideborg och Folkets Hus.
1920-09-18 Stora biografen i Frideborg visar Studentlyan, amerikansk äventyrsfilm. Bio.
1922-02-25 Uppläsning av alster ur H.C Andersens sagor äger rum på Frideborg i afton. Nöjen.
1922-03-06 Skånska Lasse och Kalle Johansson uppträda i morgon på Frideborg. Nöjen.
1922-03-08 Fullsatt salong på Frideborg som besöktes av Skånska Lasse, Calle Johansson och pianisten Artur Lindstam. Teater.
1922-04-08 Vilhelm Jacobovsky skall hålla föredrag om Gustafsbergs badort på Frideborg.
1922-10-26 Damimitatören John Graffton uppträdde på Frideborg inför fulltalig publik. Nöjen.
1922-12-06 Skånska Lasse och Calle Johansson drog full salong i Frideborg då de sjöngo. Musik o sång.
1923-02-03 Vis- och sagoaftonen i Frideborg hade samlat en publik på cirka 150 ungdomar. Musik o sång.
1923-03-13 Västgöta-Sigge har uppträtt på Frideborg, Uddevalla. Musik o sång.
1923-04-13 Inför en fullsatt salong i Frideborgs stora sal föreläste adj. Sten Kristiansson om äventyraren Lars Vivallius.
1923-04-24 Inför Bohusläningens offentliga radiodemonstrationer. Det blir rundgnistaftnar på Frideborg.
1923-04-26 Bohusläningens radiodemonstrationer på Frideborg i Uddevalla. Avsändare- och mottagarestationer klara.
1923-04-30 Det hördes som andar i luften vid Bohusläningens radioaftnar på Frideborg.
1923-06-07 Borås högre allmänna läroverks kör och orkester konserterar på lördag i Frideborg. Musik o sång.
1923-06-11 Referat från Borås läroverks konsert i Frideborg. Musik o sång.
1923-12-15 Pastor Levi Pethrus från Stockholm talade i onsdags i Frideborg, Uddevalla. Kyrka.
1924-01-10 Föredrag om radio hålles i Frideborgs stora sal. Vid tillfället demonstreras en radio.
1924-03-14 Pastor Sigfrid Eriksson bördig från Uddevalla arbetat som missionär i Sydafrika håller föredrag å Frideborg.
1924-04-19 I morgon giver Pekka en glad soaré i Frideborg. Nöjen.
1924-05-08 Teater och cabarét var det på tisdagskvällen å Frideborg. Publiken var fåtalig.
1924-09-23 En bättre hatt blev i Frideborgs lokal bortbytt mot en sämre. Ombyte kan ske hos Axel Jacobson. Annons.
1924-10-15 Framstående tankeläsare o hypnotisör Dr Chas Evert en Seance i Frideborgs konsertsal. Annons.
1924-10-22 Kommunalfullmäktige i Bäve socken sammanträda i Frideborgs lokal 25 okt. kl 2 e.m. Ordf. Gustaf Schiller. Annons.
1924-10-27 Bergslagsmor fru Lydia Hedberg sjunger å Frideborg i afton. Musik o sång.
1924-11-06 Godtemplarorden firade i går 45-årsjubileum med musik och tal i Frideborg.
1924-11-07 45-årsminnet av Godtemplarordens införande i Sverige firades å Frideborg av logen Skansen. Föreningar.
1925-01-27 På hundsläde genom Kamtschatka. Föreläsning 29 jan. i Frideborg av Fil. kand. Sten Bergman. Berättelse.
1926-03-09 Föreningen Uddevalla rundradiostation konstituerades på möte i Frideborg. Föreningar.
1928-06-23 Elektrisk installationsaffär har öppnats i Uddevalla av Karl J. Karlsson och Carl Andersson i Frideborgs fastighet vid Kungsgatan.
1928-08-23 Lyckad premiär med valfilmen. Den sågs igår av c:a 700 uddevallabor på Frideborg. Politik.
1929-02-12 Konsert gives i Frideborgs sal med den världsberömde violinisten Issay Mitnitsky på onsdag. Musik o sång.
1929-04-11 Intressant underhållning i Frideborg hade upptäcksresande dr Knud Rasmussen från Danmark i går. Resor.
1930-10-28 Om bilolyckan utanför Frideborg. En kvinna död.
1930-12-02 Frideborgsolyckan åter inför Rådhusrätten.
1930-12-22 Frideborgs café som är stadens äldsta och bästa. Annons.
1931-03-12 Kooperativas Demonstrationskurs, på Frideborg.
1931-07-04 Hilma Zetterqvist född Hult, Frideborg Uddevalla, änka efter handlande Zetterqvist, död.
1932-05-07 Sven Utterström föreläser på Frideborg om sina upplevelser i Canada. Idrott. Bild.
1932-05-17 Halden-sångarnes Uddevallabesök. Mottagning å Kungstorget och konsert i Frideborg. Musik o sång.
1932-06-23 70 år fyller innehavaren av Frideborgs Café C.F. Hedlund.
1932-08-20 Frisinnande föredrag i Frideborg. Undervisningsrådet Nils Schenke talade om ungdomsarbetslösheten.
1932-10-17 Årsmöte igår med kristliga sångförbundet.150 sångare konserterade i Frideborg. Musik o sång.
1933-03-27 Uddevalla manskör firar 20 år. Jubileumskonsert i Frideborg. Bild.
1933-04-27 Logen Frideborg 40-årsjubilerar. Jubileum.
1933-05-02 Nykterhetslogen Frideborg 40 år. Jubileum.
1934-06-05 O.D.-Kören som gästar Uddevalla och då ger konsert i Frideborg. Musik o sång. Bild.
1934-09-04 Felix Hamrin i Uddevalla, ett storstilat tal i Frideborg. Politik. Bild.
1935-01-17 Lovande uddevallasångaren Arne Olsson ger konsert i Frideborg. Musik o sång.
1935-04-12 Livligt möte i Frideborg om båthamn vid Sältorna, debatt om Rydholmspengarna.
1935-10-04 En rikhaltig och flott utställning av persiska mattor pågår i Frideborg.
1935-10-11 Livlig försvarsdebatt i Frideborg i går. Många talare i elden. Politik.
1935-11-14 På utställning i Frideborg. Föredrag och demonstrationer om elektricitetens användning. Energi.
1935-11-28 I kväll är det musikafton i Frideborg. Läroverkets elever bjuder på konsert. Musik o sång.
1935-11-29 Referat från Läroverkets musikafton i Frideborg. Musik o sång.
1935-12-04 Fil.dr. Laura Petri från Halmstad skall föreläsa i Frideborg om Oxfordgrupprörelsen. Kyrka.
1936-05-25 Disputation om jordbruket mellan statsrådet P. E. Sköld och agronom Waldemar Svensson i Frideborg.
1936-09-07 Fint folkpartimöte i Frideborg i går. Politik.
1936-09-12 Pensionerna lockade fullt hus i Frideborg igår. Politik. Bild.
1936-09-28 Kurs i elektrisk matlagning anordnas i Frideborgs lilla sal. Mat.
1936-10-09 Kurs i elektrisk matlagning och konservering på Frideborg, kurslängd 6 timmmar.
1936-10-13 "Fascismens statsteori". Föredrag i kväll på Frideborg av fil.lic.C.A. Hessler.
1936-10-16 Major Thulin förevisar sin filmserie från Berlinolympiaden på Frideborg. Bio. Idrott.
1936-10-28 Stilig fest i Frideborg i går hos föreningen Norden. Föreningar.
1936-11-09 Kooperativ framstegs fest i Frideborg. Nöjen.
1936-12-01 Stort upplysningsmöte på Frideborg om den nya Folkpensioneringslagen. Social.
1936-12-07 Försäljning för Uddevalla arbetstuga och arbetsbyrå hålles i morgon i Frideborg. Social.
1936-12-09 Författaren Sven Stolpe höll i går föredrag i Frideborg över ämnet "Modern svensk litteratur". Böcker.
1936-12-11 Briljant bokkåseri av lektor Lindsröm vid Hallmans litterära afton i Frideborg. Berättelse.
1937-09-10 Ansökan om att få bedriva biografrörelse i Frideborg. Bio.
1938-01-11 Konsert i Frideborg med Arne Olsson. Musik o sång.
1938-05-27 Nykterhetsfolkets dag firades i går vid Frideborgsmöte. Seder o bruk. Alkohol.
1938-07-19 SJ och Uddevalla visade turistfilmer i Frideborg. Bio.
1938-09-07 Två utmärkta folkpartimöten i Frideborg. Fullt hus vid fru Hagens föredrag. Politik.
1938-10-14 Evert Taube kommer till Frideborg och ger en visafton till luta. Musik o sång.
1939-02-16 Violinisten Mitnitzky kommer till Uddevalla för konsert i Frideborg. Musik o sång.
1941-06-28 VSS höll i går ett talrikt besökt årsmöte i Frideborg i Uddevalla. RLF-tidning vållade debatt. Föreningar.
1941-11-24 Konsertföreningen i Frideborg, dirigerar Sten Frykberg, pianist och kompositör. Musik och nöje. Bild.
1941-12-15 Arbetsstugan's och Arbetsbyrån i Uddevalla hade sin julförsäljning i Frideborgs lilla sal. Bild.
1942-01-08 Operasångaren Hugo Hasslo ger konsert i Frideborg. Musik o sång.
1942-11-20 Frideborgs Biograf - Brandelius Revyturné "Kvartett på fem" m.bl.a. John Botvid, Harry Brandelius och Inga Lill Rossvald.
1944-03-04 Olle Nygren sjunger visor till luta i Frideborg. Musik o sång. Annons. Bild.
1944-12-04 Författarinnan Moa Martinsson föreläser i Frideborg över ämnet "Hjältarna i mina böcker". Kultur.
1945-10-08 Kaféidkaren C. F. Hedlund, en av stiftarna till ordenshuset Frideborg, död. 84 år.
1945-11-24 Förslag att bygga två våningar till på Frideborg i Uddevalla. Byggnad.
1946-06-25 80 år fyller innehavaren av Frideborgs kafé herr C. F. Hedlund.
1946-11-18 Ett fullsatt Frideborg, rekordbesökt folkpartifest, föredrag av proffessor Bertil Ohlin. Politik.
1947-04-14 Fotbollsspelaren Gunnar Gren besöker möte på Frideborg. Idrott.
1947-04-15 Redaktör Harry Hjörne talar för Folkpartiet på Frideborg. Göteborg.
1948-01-30 Populäre vissångaren Olle Nygren inbjuden av Samhällsförbundet för att sjunga i Frideborg. Musik o Sång.
1948-03-03 På måndag hälsas alla pigga ungdomar välkomna till Frideborg. Idrott.
1949-11-15 Lektor Erik Lundström föreläser i Frideborg. Föredraget illustreras med sång till luta av Claes Olsson.
1950-10-06 Glada mjölkdrickare i Frideborg, Ulla Johansson och Monica Berntsson på bild.
1950-10-10 Ollle Nygren har visafton på Frideborg. Musik o sång.
1951-10-30 En bild på Frideborgs-lokalens salong, för 50 år sedan.
1951-12-12 Visafton på Frideborg, med Lutsångaren Olle Nygren. Musik o sång.
1952-11-10 Rödakorssystern Verne Hagman Ljungskile, håller föredrag om Persien, i Frideborg. Berättelse.
1952-12-13 Kabaré i Frideborg, insamling till olycksdrabbade Solveig Klenfeldt, Steneby. Olycka.
1956-05-31 Anlagd brand i Frideborg. Taveldonation i fara. Museum. Bild
1960-05-18 Förre verkstadsägaren och biografmaskinisten vid Frideborg John Oskar Emil Svahn.
1982-11-11 Frideborg och Hasselbackshuset måste byggnadsminnesförklaras säger Bohusläns museum.
1983-05-11 Lokalföreningen Frideborg av IOGT-NTO firade 90-årsjubileum.
1987-06-19 Nykterhetsföreningens gamla ordenshus Frideborg ska rustas upp. Byggnad.
1988-05-19 Mohammedanen Abdullah introducerar kraftsport på Frideborg. Idrott. Nöjen.
1992-05-14 Dags för sista bioföreställningen på Rio. Frideborg skall repareras.
1992-06-16 Frideborg. Teater, dan- och konserter i stället?
1992-12-21 Ombyggnaden i full gång, bion fortsätter på Rio. Frideborg. Bild.
1993-04-23 Nyrenoverade Frideborg på Kungsgatan återinvigt. Invigning.
1994-08-30 Chans att njuta av Frideborgs inre. Bild.
1994-08-30 Frideborg visas på kulturhusens dag. Nykterhetsförening. Byggnad.
1995-10-07 Förre disponenten Arne Hermansson, Junohus, 80 år. Industri. HSB. Frideborg.
1998-02-27 Frideborg blir söndagsbio. Nöjen. Bild.
2000-10-17 På kommunala musikskolan övar Skorporna- och Näktergalarna för en operaföreställning på Frideborg. Musik o sång.
2000-11-20 Ekonomiska svårigheter tvingar nykterhetsrörelsen att sälja Frideborg. Bild.
2000-11-24 Frideborgs framtid oviss. Inga kommunala stödpengar i sikte. Rivning förbjuden enl. den detaljplan som gäller. Byggn.
2000-12-13 Studio 32 vill köpa kulturhuset Frideborg. Fastighetsaffär.
2001-01-11 Studio 32 köper Frideborg av nykterhetsrörelsen. Fastighetssffär.
2001-02-08 Studio 32 tar över Frideborg den 30 mars i år. Nu är köpet klart som blev 1,1 miljoner. Fastighetsaffär.
2001-02-12 Länge leve Studio 32! Snart är det inflyttningsklart på unika Frideborg. Teater. Kultur. Bild.
2001-05-18 Studio 32 inviger idag sin nya lokal i fastigheten Frideborg. Teater.
2001-05-19 Studio 32 och Frideborg knöts ihop igår med kommunalrådet Lennart Björk på plats. Invigning. Bild.
2001-06-16 Judith Simberg har tillbringat stor del av sitt 87-åriga liv på Frideborg i Uddevalla.
2001-10-22 Den röda mattan utlagd utanför Frideborg, när regissörerna bjöds in till filmfestivalen. Bio.
2001-11-26 Det är musikarrangemanget Rockstat som fick gamla biografen Frideborg på Kungsgatan i Uddevalla att gunga. Bild.
2001-11-28 Uddevalla gästas av Folkteatern Besöker och George Taboris pjäs Min Modiga Mor på Frideborg. Teater.
2002-05-08 Bleketkören med Georg Riedel på bas och Stefan Nilsson på piano, lockade många till Frideborgs salong. Musik o sång.
2002-10-07 Filmbolaget Cine-guanon sökte statister till en långfilm, det kom 200 sökande till Frideborg. Bio. Bild.
2003-02-07 Hemlig spekulant på Frideborgshuset. Studio 32 hoppas på intäkter som täcker skulderna. Fastighetsaffär. Bild.
2003-02-17 Jesper Odelberg och Viktor Friberg gav järnet när Studio 32 hade sin stödgala på Frideborg i helgen. Teater.
2003-03-05 Seniorer på dansanta rader i samlingsalen på Frideborg. (Dans utan partner). Musik o sång.
2003-09-19 Fullspäckad filmhelg på Frideborg. Kultur. Bild.
2003-09-22 Succé för Filmfestivalen på Frideborg. Nytt publikrekord. Bio.
2004-11-25 Lysande varieté. Samarbete som slår. Föreställningen "In i dimman" på Frideborg i Uddevalla. Teater. Bild.
2005-03-31 På lördag är det 200 år sedan H C Andersen föddes, då visas föreställningen "Sagolika Hans Christian" på Frideborg. Teater. Bild. //

3 kommentarer:

 1. Det var ju enkelt! Men hade för fullt upp igår för att vara inne här och kolla.

  Jag gick i lekskola i stora hörsalen på andra våningen 1956/57. Idag skulle man väl aldrig kunnat tänka sig att ha barnomsorg i så enkelt rustade lokaler och utan möjlighet till utomhusvistelse. Vi var också inne absoluta merparten av tiden, minns bara någon enstaka promenad till Margretegärdeparken.

  Många barn gick själva till och från lekskolan som hölls i en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. De som hade långt tog sällskap med andra.

  När vi målade gjorde vi det ofta på baksidan av tapetprover hämtade från Gahms färghandel nere vid Kungstorget. Förplägnaden bestod av saft och kex, alla barn skulle regelbundet ha med sig en flaska saft och en rulle kex. Fyllda banankex var populärast hos barnen, Mariekex gillades mest av personalen eftersom de räckte längre.

  Visst var det väl så att verksamheten på Frideborg bara något senare flyttade till mer ändamålsenliga lokaler på Kamko?

  SvaraRadera
 2. Man undrar ju vad som händer med huset nu när det blir gymnasium. Hur ser de ut invändigt efter att de blivit ändamålsenligt?

  SvaraRadera
 3. Jätteroligt att se denna lista på aktiviteter på Frideborg, jag får tidigarelägga vad jag trodde var starten för filmvisning där.

  På frågan hur det ser ut invändigt, så har inte så mycket förändrats, de facto för lite. Lilla salen byggdes hösten 2006 om till lägenhet för Andreas T Olsson med fru. Plusgymnasiet började använda lägenheten som lektionssal i september, så det är extra kul att höra att det även tidigare varit skola där, om än lekskola. Det visade sej vid besiktning i februari att lokalen inte uppfyllde kraven för skolverksamhet och fick nyttjandeförbud tills det fanns nödutgång mm för eleverna. I salongen har det tillkommit en mäktig ljud- och ljusanläggning, annars är det sej likt.
  Jag har lite bilder från huset på http://blog.rauthing.se

  SvaraRadera