2023-11-16

SANDÖ huggs upp

PRESSMEDDELANDE
 
Bohusläns museums styrelse har 2023-11-09 med tungt hjärta fattat ett beslut om att fiskefartyget LL 158 Sandö ska huggas upp (skrotas) omgående. Beslutet togs vid ett extrainsatt möte efter en incident på fartyget då kraftig rökutveckling ombord ledde till att räddningstjänsten tillkallades till Kulturbåtshamnen i Göteborg, där båten numera ligger. Museet har under många år försökt hitta en långsiktig hållbar lösning för Sandö, men dessvärre ser vi inte någon annan utväg än att hugga upp fartyget för att förhindra ytterligare allvarligare olyckor.

Bakgrund till museets ägande av Sandö

2010 fick Bohusläns museum i uppdrag av Uddevalla kommun att utreda förutsättningarna att uppföra en tillbyggnad för utställningar och aktiviteter på temat Fritidsbåten nu, då och i framtiden samt en arrangemangshall. Vid samma tid fanns en strävan att minska fiskeflottan inom EU, och skrotningsbidrag betalades ut för att fiskare skulle låta hugga upp sina båtar. Även Sandö skulle ha varit hotad av skrotning, om inte lösningen hade dykt upp att Bohusläns museum kunde överta ansvaret. 2011 övertog Bohusläns museum därför LL 158 Sandö. Förutsättningarna för att realisera en tillbyggnad är dock idag helt annorlunda, det stora projekt som skissades är inte längre aktuellt, vilket ställt ägandet av Sandö i en annan dager. Avsikten var att hysa båten i en tillbyggnad, aldrig att bedriva verksamhet med båten i sjön då det senare innebär helt andra kostnader.

Nuläget

Under cirka tio år har Sandö legat i Grundsund, med viss pedagogisk aktivitet kopplat till båten. Sandö ligger sedan midsommar 2022 i Kulturbåtshamnen vid Eriksberg i Göteborg. Museet har de senaste åren varit engagerat i en process att hitta en ny ägare, som på ett bättre sätt kan förvalta och tillgängliggöra Sandö, men dessvärre utan resultat. Det krävs en annan ekonomi än vad museer och ideella föreningar har för att kunna hålla en stor träfiskebåt i skick. Sandö är, som de flesta äldre båtar, i behov av såväl löpande underhåll som större upprustningsåtgärder. Flera reparationer har gjorts i museets regi, men det uppstår hela tiden nya problem, som är kostsamma att reparera.

Sedan hösten 2021 krävs bogsering för förflyttning, eftersom det inte går att köra för egen maskin. Ett maskinfel gjorde att dieselmotorn inte längre fungerar. Reparation av maskinen är kostsam eftersom nytillverkning av reservdelar krävs. Nu under hösten 2023 har en brandincident slagit ut elen ombord. Bohusläns museum har hela tiden haft ambitionen att Sandö skulle bevaras, men det har kommit att innebära stora omkostnader och sett till de underhållskostnader som väntar på sikt står det klart att museet inte har sådana resurser. I och med det läge som nu uppstått, går det inte att ansvara för att det inte uppstår nya incidenter och museets styrelse har därför tvingats ta detta beslut.

Sandös historia

Som nybyggd 1948 var Sandö Sveriges största fiskefartyg. Från 1949 deltog Sandö i storbackefisket efter långa i farvattnen kring Shetlandsöarna. Sandö hade sju mans besättning. Under 43 somrar i obruten följd, ända fram till 1992, gick Sandö på storbackefiske, mest av alla svenska båtar och den sista av sitt slag i detta fiske. Samtidigt åren 1949-1980 gick Sandö i sillfiske på Nordsjön, 1984-2011 torskfiske i Östersjön och 1992-2011 räkfiske. Sandö gick i yrkesmässigt fiske fram till april 2011 då siste ägaren skänkte fartyget till Bohusläns museum.

Sandös kulturhistoriska värde

Sandö är K-märkt av Statens maritima museer 8 december 2011. Det är en av få kvarvarande fiskebåtar med träskrov, och kan betraktas som en typisk bohuslänsk fiskebåt från 1900-talet av en typ som var mycket vanlig men där få återstår. Båttypen har kommit att bli en symbol för landskapet, men är nu ett kulturarv på väg att försvinna. Det är också Sveriges sista långafiskebåt. Sandö har samma utseende och inredning som under driften. Sandö är ett unikt objekt som speglar efterkrigstidens bohuslänska fiskerihistoria, samt utgör en god representant för det flytande svenska maritima kulturarvet.

Fartyget Sandö är väl dokumenterat kommer fortsatt vara en värdefull del av museets kulturhistoriska samlingar. Bland annat finns föremål i museets samlingar rörande långafisket som även delvis finns utställda i museets basutställning Kustland. Skriftlig dokumentation av beskrivning av fartyget finns, liksom intervju med förre ägaren Klas Berntsson. Likaså olika digitala handlingar rörande fartygets intyg, skrivelser, tekniska beskrivningar och utrustning förvaltas via Bohusläns museum. Det finns även foto- och filmdokumentation såväl som litteratur samt ett stort antal tidningsartiklar från olika decennier.
///

4 kommentarer:

 1. Vad skulle det kosta att rusta upp skutan?
  Kan någon starta en insamling?

  SvaraRadera
 2. För jäkligt att en båt som på flera punkter är så pass unik ska försvinna.
  Ynkligt på alla sätt!

  SvaraRadera
 3. Som Bohusläning ser jag ingen vits med att välja en så stor träbåt då den inte är representativ och dessutom riktigt dyr att underhålla.

  SvaraRadera
 4. Skeddhög omm du vet va de bedtyder jag känner klas på sandö en rekkti feskare på nordskön en åtte frackaste som vapå backefesket på shetlan.nämmligen

  SvaraRadera