2023-11-09

1949-års förslag till ny brandstation

Insänt av Mats Johansson/Räddningstjänsten MittBohuslän

Hej Gunnar, hittade lite gamla ritningar när vi nu har röjt den gamla brandstationen på Bastiongatan, se bifogad ritning från 1949. Det man kan konstatera är att även på den tiden malde kommunens kvarnar långsamt, mer än tio år senare var brandstationen klar, om än på annan plats och annat utförande. Jag har sett ett annat ritningsförslag från 1953, tror jag det var, på samma plats men med några förändringar.

Vad som gjorde att detta förslag och placering inte gick igenom kan ju fundera på. Ryktet säger att brandchefen Erik Ström ville ha en mer undanskymd och insynsfri plats, kan mycket väl vara så eller så är det en skröna.

På denna platsen byggdes senare simhallen som ju fortfarande är i bruk, men inte så länge till då Rimnersbadet beräknas vara klart att inviga nästa år. 

Brandstationen vid Skansberget invigdes 1960.   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar